Musikterapi, musikakupunktur etc. Fungerar musik som medicin?

Vi har tidigare skrivit om vilken stark påverkan musik kan ha på oss människor. Till exempel så visade en undersökning hur musiken påverkade smakförmågan vid vindrickande. En japansk undersökning visade att musik och skratt sänker blodtrycket. I ytterligare en artikel om musikens kraft skrev vi om hur olika undersökningar visat att musik kan dämpa ångest och förbättra såväl sömnkvaliteten som vår tankeförmåga och träningsprestationen. Men det finns så mycket mer att skriva om musikens läkande kraft även om vissa inriktningar verkar dra lite åt ormolje-hållet…

Om forskning inom musikterapi

Bara i år har det kommit massor av nya spännande rön. Bland annat verkar det som att musik kan hjälpa till vid läkandeprocessen hos de som lider av afasi (språkstörning genom hjärnskada) och stroke. Främst har man dock i såväl historien som i modern tid använt musik för att behandla inre (mentala) problem.

Musikterapi har använts som ett läkande instrument i hundratals år. Till och med läkekonstens fader Hippokrates (som verkade cirka 400 år före Kristus) spelade musik för människor med mentala problem. Under 1200-talet så fanns det speciella musik-rum i arabiska sjukhus. Den ”moderna” formen av musikterapi uppstod i kölvattnet av 1900-talets två stora världskrig. Musiker åkte runt bland militärsjukhus och uppträdde för soldater som led av grav stridsutmattning.

Har du någon gång känt hur du återfår livskrafterna, hur dina energinivåer stärks och humöret höjs när du lyssnar på din favoritmusik? Detta är självmedicinering med musik, och är den enklaste och renaste formen av musikterapi. Det har uppstått olika fält inom musikterapi, som NMT (neurologisk musikterapi) som mäter effekterna i hjärnan när man spelar musik. Att något speciellt händer i hjärnan är tydligt, men egentligen är denna typ av forskning ganska onödig. Alla som älskar musik och som känt vilken kraft den kan ge behöver inte forskning för att bekräfta detta.


Det finns emellertid några högst tveksamma inriktningar inom musikterapi.

Det är tveksamt vilken effekt musik som man inte har någon relation till, eller som man inte gillar, har för effekt på hjärnan. Den senaste ”drogflugan” i USA, till exempel, går ut på att man lyssnar på ett speciellt ljud i vissa frekvenser i sina hörlurar och efter x antal minuter hamnar man i ett transliknande tillstånd med konvulsioner, etc. Detta kallas ”i-dosing”. Med allra största sannolikhet hamnar dessa ungdomar i ett transliknande tillstånd eftersom det är det de förväntar sig ska hända. Det rör sig alltså om en form av självhypnos och ingen forskning tyder på att man skulle kunna manipulera fram en sådan reaktion via någon form av ljudmönster.

Läs om mannen som skrattade bort döden.

I-dosing, likt hårdrocksgruppen WASP på 80-talet i Sverige, anses dock vara ett stort hot mot ungdomar och amerikanska skolor och föräldraorganisationer försöker på olika sätt förbjuda musikdrogen. Denna utveckling är egentligen fullt logisk. Förr var det jazzen som ansågs vara farlig för ungdomarna, sedan Elvis, följt av Beatles, punken, hårdrock på 80-talet, gangstarap, etc. Numera är det svårare att tänja gränserna med vanlig musik, och istället blir ljud i udda frekvenser den nya ”faran”.

Det är en myt att kobran påverkas av musikenVad är musikakupunktur? Så kallad musikakupunktur har sin grund i tibetanska metoder som gick ut på att man skapade läkande ljud av bland annat timbaler, klockor och stämgafflar. Tanken inom musikakupunktur är den samma som i vanlig akupunktur, det vill säga att man botar patienten genom att lösa upp spänningar och blockeringar i de inre organen. Det finns dock egentligen inget som tyder på att denna typ av musikbehandling skulle vara mer effektiv för att lindra till exempel stress eller ångest jämfört med att lägga sig ner i lugn och ro och lyssna på sin favoritmusik. Tips på den mest lugnande musiken genom tiderna.

Källa: musictherapyresearchblog, 22/12, 2012, engelska Wikipedia

%d bloggare gillar detta: