Äktenskap är bra för hälsan?

Det har utförts mycket forskning på hur äktenskap påverkar vår hälsa positivt (och på senare år även negativt). När William Farr 1851 publicerade sin studie på fransoser indelade i tre distinkta grupper: ”änkor, gifta och de som lever i celibat” skapade han en revolution inom den medicinska statistiken. Hans undersökning kom för övrigt fram till vad de flesta undersökningar kommit fram till sedan dess, att de ogifta i en mycket större utsträckning dör tidigt i sjukdomar. ”Singel-individen är mer benägen att förlisa på sin resa i livet jämfört med de som knutit hymens band” konkluderade Farr poetiskt.

Äktenskap som botemedel mot cancer

Den senaste undersökningen som fått stor uppmärksamhet utfördes på 168 brittiska lungcancer-patienter. Det visade sig att 10 år in i studien så hade en tredjedel av de patienterna som lever med en partner överlevt sin cancer. Bland singlarna var överlevnadssiffran endast 10 procent. Enligt forskarna kommer ”ingen annan behandling i närheten av dessa siffror”. Förra året kom en norsk studie fram till att ogifta män löper en 35 procent större risk att dö i cancer jämfört med gifta män. Kvinnor som aldrig gift sig löper en 22 procent större risk.

Vad dessa undersökningar understryker är förmodligen inte att det skulle vara något magiskt helande med just själva äktenskapet, utan att det är viktigt att man på något vis har en omgivning som ger socialt stöd och hjälper till såväl praktiskt som emotionellt när man drabbas av en sjukdom eller annan livskris.

Andra undersökningar om äktenskapets effekter på hälsa och beteende

I en annan undersökning (från Wisconsin) visade det sig att män som lever i äktenskap överlag dricker lite mindre än singelmän. Dock visade samma undersökning att kvinnor som lever i äktenskap (i USA bör påpekas) dricker lite mer alkohol jämfört med sina singelsystrar… En del av förklaringen tros vara att många kvinnor lever med män som konsumerar väldigt mycket alkohol vilket även påverkar deras vanor. Dessutom visade undersökningen att män är mer benägna än kvinnor att ”ta till flaskan” vid separation.

En svensk undersökning har visat att de som är gifta (eller sambos) när de blir medelålders löper mindre risk att drabbas av demens.

Andra undersökningar som utförts de senaste åren har visat att de som lever i ett äktenskap löper mindre risk att drabbas av lunginflammation, utveckla cancer, eller drabbas av hjärtattack.

Men, det finns ett stort men i det hela…

Äktenskap är inte alltid bra för hälsan

På senare år, och detta är viktigt, har man dock hittat mönster som visar att de som lever i olyckliga äktenskap eller förhållanden INTE har några hälsofördelar. Snarare tvärtom. En undersökning visade till exempel att ett dåligt äktenskap kan vara lika skadligt för hälsan som att röka…


I sin forskning har, i forskningsvärlden berömda, paret Glasers också kommit fram till att kvinnor som lever i dåliga äktenskap, eller som inte lyckats lägga en separation bakom sig, har markant mycket sämre immunförsvar jämfört med kvinnor som är lyckliga i sitt äktenskap, eller på egen hand. De har också på olika sätt också visat hur omedelbart negativa effekter ett gräl mellan två par kan ha på hälsan.

Källor: stonehearthnewsletters.com, aug, 2012, Independent.co.uk, 7/9, 2012. Nytimes.com, 18/4, 2010.

%d bloggare gillar detta: