Skydda dig mot demens med hjälp av träning

Enligt en alarmerande rapport från Umeå Universitet som k0m för redan för några sedan riskerar varannan svensk att drabbas av demens i framtiden. Faktum är att på 5 till 7 år har antalet människor som diagnosterats med demens i Sverige ökat med hela 40 procent. Det finns dock hopp om hur man ska kunna minska risken att drabbas.

demens
Träning kan skydda mot demens

Man tror att inom den nära framtiden kommer demens bli mycket vanligt i hela västra Europa. Enligt en amerikansk studie så verkar det dock som om träning kan minska risken för att dö av demens (hälften av alla som drabbas är döda efter redan ett och ett halvt år).

Studien följde 45, 000 män och 15, 000 kvinnor i åldrarna 20-88. Man delade in dem i tre grupper beroende på deras fitnessnivå: låg, mellan och hög. Efter en uppföljning 17 år senare hade över 4000 patienter i studien dött. 164 av dessa dödsfall kunde relateras till demens. Av dessa 164 individer kunde man konstatera att 123 befann sig i gruppen ”låg”, 23 i ”mellan” och 18 i ”hög”.

Forskarna är dock noggranna att understryka att studien inte är ett slutgiltigt bevis på att träning motverkar demens då det är många faktorer som spelar in. Men helt klart är detta är ytterligare en anledning att träna och hålla igång hela livet, och åldras med värdighet.

Sedan ovanstående studie publicerades 2012 har det kommit flera nya forskarrön som understryker att fysisk träning gynnar hjärnan lika mycket som det gynnar kroppen i övrigt. För äldre individer som ligger i riskgruppen för att utveckla demens har det visat sig att man kan bromsa det kognitiva förfallet genom ett holistiskt program som fokuserar på rätt kost, fysisk träning och hjärnträning.Vad är demens? Vad är symptomen? Demens är ett samlingsnamn för olika symtom som orsakas av skador på hjärnan. Demens har mycket olika symtom beroende på vilken eller vilka delar av hjärnan som drabbats. Det vanligaste symptomet är att minnet drabbas, men även kognitiva förmågor som språkförmåga, förmåga att orientera sig och tidsuppfattning påverkas ofta negativt. Även depression och ångest är vanliga symptom på demens.

Finns det botemedel mot demens?  Det finns inga botemedel mot demens, men däremot vissa mediciner som kan bromsa förloppet.


Vad orsakar demens? Enligt studien från Umeå har man sett ett klart samband mellan kranskärlsoperationer och risken av att senare drabbas av demens. Den exakta kopplingen är oklar. Det står sedan länge klart att demens inte är någonting ”naturligt” som kommer med åldern. Det finns uppåt 100 olika sjukdomar (den vanligaste är Alzheimers sjukdom som sakta men säkert förtvinar hjärncellerna) som kan orsaka demens. Enligt en fransk studie kan även kemiska ämnen i olika lugnande medel och sömntabletter öka risken för Alzheimers.

Källor: DN, demenscentrum, health.usnews, Epoch Times

%d bloggare gillar detta: