Medellivslängden i Sverige

I Sverige minskade den förväntade livslängden för män med nästan ett år under 2020, jämfört med 2019. Män förväntades 2019 leva i 81,1 år, nu är siffran 80,3. För kvinnor krympte också den förväntade livslängden, men med 0,6 år – från 84,5 år, till 83,9 år.

Innan Corona-pandemin var dock utsikterna ljusare.

SCB (i en rapport från 2012) räknar med att medellivslängden i Sverige kommer öka markant både för såväl män som kvinnor framöver. År 2060 tror SCB att medellivslängden för kvinnor kommer öka från 83 till 87, och för män från 79 till 85.

Sedan publicerade dock The Lancet en stor internationell studie. Enligt denna studie förväntas livslängden för en svensk kvinna vara 86 (nuvarande medellivslängd: 83,5) år 2030, och 82,5 år för män (nuvarande: 79,6). Främst väntas medellivslängden öka i Sydkorea. År 2030 tror forskarna att sydkoreanska kvinnor kommer ha en medellivslängd på över 90 år.

Att medellivslängden i Sverige inte väntas öka lika snabbt beror helt enkelt på att hälsoklyftorna i det svenska samhället ökar. Högt blodtryck och fetma är två faktorer som ökar snabbt i Sverige. Forskarna ser till exempel en snabb ökning av stroke hos svenska individer redan i 35–40 års ålder. Enligt Karolinska Institutet är varannan svensk i dag överviktig. Läs 10 bra anledningar till att gå ner i vikt med 10 %. Karolinska Institutet tror att medellivslängden kommer öka i Sverige, men att många kommer leva med olika typer av sjukdomar. Huruvida Covid 19-viruset kommer ytterligare hålla nere den förväntade livslängden återstår att se.

Många barn som föds idag kommer leva till 100

2009 publicerades en forskningsrapport i den medicinska tidsskriften ”The Lancet” där tyska och danska forskare kommit fram till att vartannat barn som föds efter år 2000 i de rika länderna kommer uppnå den magiska gränsen 100 år. Dessutom kommer allt färre drabbas av svåra handikapp, samtidigt som hela 40-45 % av alla 90–95-åringar kommer drabbas av demens.

Forskarna konstaterar också att medellivslängden i Västeuropa, Nordamerika, Australien och Japan har ökat med 30 år sedan år 1900.

Medellivslängden i Sverige enligt Googles kurva

Under det senaste decenniet har medellivslängden i Sverige ökat med ungefär två år. Den främsta anledningen till detta tros vara att inte lika många dör i hjärtsjukdomar som förut.

Skillnaderna i medellivslängd mellan män och kvinnor har minskat stadigt, även om de förmodligen inte kommer suddas ut helt. Läs om varför kvinnor lever längre. Viktiga faktorer som spelar in enligt SCB är bland annat utbildningsnivån. De som läst på högskola eller universitet lever i genomsnitt 5 år längre än de som hoppade av efter grundskolan. Blekinge är det län som har högst medellivslängd, följt av Dalarna och Gotland. Östergötland hamnar längst ner i listan.

Att tro att så många som varannan människa kommer leva till en ålder av 100 år eller mer känns dock minst sagt spekulativt. Det bör i sammanhanget påpekas att på 1970-talet varnade man bland annat för att redan på 90-talet skulle befolkningen, baserad på statistiska bedömningar, ha vuxit sig så stor att vi skulle behöva skapa stora konstgjorda öar mitt i havet för att få plats med allt folk, och att ungefär samtidigt skulle det utbryta storskaliga krig där nationer försökte stjäla varandras livsmedelsförråd. Dessa krig skulle för övrigt vara de sista krig som utkämpades med traditionella stridsvagnar… ty all olja beräknades vara slut redan år 2000.

Lögn, dikt och förbannad statistik, som han sa Mark Twain…

””The Human Race Has Thirty-five Years Left: After That, People Will Start Eating Plankton”” David Lytl, 1972

Källor: SCB, The Lancet.

%d bloggare gillar detta: