Därför lever kvinnor längre än män

Varför lever kvinnor längre än män? Kvinnors medellivslängd i Sverige är 83,26 år. Den svenska mannen blir i genomsnitt 78, 59 år gammal. Internationellt varierar gapet, men i genomsnitt lever kvinnor mellan 5-10 år längre än män.

Wonder womanDanska forskare lanserade för några år sedan teorin att kvinnor lever längre än män på grund av testosteronbrist. Forskarna menar att innan man fyllt 50 är männen det starkare könet med större möjligheter att överleva livshotande sjukdomar. Efter 50 händer dock något med männens kroppar och förhållandet blir det omvända. Efter 50-strecket har kvinnor betydligt bättre förutsättningar för att leva längre jämfört med männen.

Tidigare trodde man att det kvinnliga könshormonet progesteron skyddar kvinnorna vid svåra sjukdomar. Men det är alltså snarare så att det är männens ökade svaghet i samband med att testosteronet sjunker som gör män svagare i äldre ålder. Det är alltså inte så att kvinnorna blir starkare med åldern, de blir mindre svaga.

Andra teorier om varför kvinnorna blir äldre än männen

I slutet av förra året meddelade forskare att man tror att kvinnors extra X-kromosom spelar en stor roll. X-kromosomen spelar nämligen en viktig roll vad det gäller immunförsvarets förmåga att hantera till exempel infektioner och cancer. Män har som bekant bara en X-kromosom och är därför enligt denna teori inte lika väl genetiskt programmerade att klara av sjukdomar.

Kvinnor sover bättre och andra rimliga (?) förklaringar

Ett amerikanskt forskarteam vid universitetet i Pennsylvania kom år 2002 fram till att kvinnor sover djupare än män. Dålig eller bristande sömn kan leda till flera negativa hälsoeffekter. Forskarteamet lät undersöka effekterna av för lite sömn på unga män och kvinnor. Det visade sig att sömnbristen påverkade såväl män som kvinnor negativt, men i synnerhet männen. Det var till exempel bara hos männen man upptäckte att sömnbristen producerade ämnet TNF som kan leda till övervikt och diabetes. Det visade sig också att kvinnorna i studien uppnådde 70 minuter djupsömn per natt jämfört med männen som bara nådde 40 minuter. Forskarna tror att kvinnor kan ha utvecklat en bättre sömnförmåga eftersom de genom evolutionen tagit hand om gråtande barn under natten. Kritiker till studien menade dock att det är svårt att dra generaliserande slutsatser om sömn eftersom den är så individuell.

Andra eventuella förklaringar till att kvinnor blir äldre än män är att de utsätter sig för mindre faror och att de inte är lika benägna att ta till alkohol eller narkotika för att bota mentala problem. Kvinnor har ofta andra, mer hälsosamma, coping-strategier. Den allra största beteendeorsaken tros dock helt enkelt vara att kvinnor går till doktorn när de känner att något är fel, och att de regelbundet går på hälsokontroller. Många män är väldigt benägna att dra sig för att gå till doktorn, tills det många gånger är för sent.

%d bloggare gillar detta: