Aspirin skyddar mot cancer – fakta och historia över ”världens äldsta medicin”

Aspirin


Det är sedan tidigare känt att ett dagligt intag av aspirin minskar risken för hjärtattack. Nu växer också bevismaterialet för att den som äter aspirin varje dag löper mindre risk att drabbas av cancer.

Redan för några år sedan släpptes det en uppmärksammad rapport om att låga, dagliga doser av acetylsalicylsyra kan minska risken för tjocktarmscancer. Sedan följde indikationer på att det även kan minska risken för bröstcancer och prostatacancer. De första rapporterna om att aspirin kan skydda mot cancer kom redan under 90-talet. Man har dock aldrig riktigt lyckats nå några slutgiltiga slutsatser. När de senaste rönen släpptes 2010 tyckte dock svenska cancerexperter att det är för tidigt att introducera ASA på cancerkliniker.

För några år sedan publicerades emellertid ytterligare forskningsrapporter i den erkända medicinska tidsskriften The Lancet. Bland annat pekar en studie på att om fem personer får aspirin i sin behandling så kommer ett fall av metastatisk cancer förebyggas. Det verkar också som att redan efter 3 till 5 år av regelbundet intag av aspirin så bygger man upp ett visst skydd mot cancer.

Forskarna tror att risken för att man ska dö i cancer minskas med 15 procent om man äter aspirin under en period på fem år. Om man tar medicinen under en ännu längre period minskar risken med upp till 37 procent. Riskerna minskas framförallt vad det gäller tarmcancer, men även andra typer av cancerformer. Även de nya studierna har också kunnat konstatera att aspirin minskar risken för att cancern ska sprida sig i kroppen.

Aspirinets effekter tros vara extra effektiva för människor som har cancer i släkten. Man tror att aspirin har denna effekt på cancer på grund av att acetylsalicylsyran hämmar inflammationer (och cancerprocessen har inslag av inflammation) samt att ASA eventuellt stryper blodförsörjningen till växande tumörer.

Men läkare uppmanar dock människor till att vara försiktiga och inte böja äta aspirin i förebyggande syfte utan att först konsultera sin läkare. Aspirin kan nämligen medföra vissa allvarliga bieffekter.

Aspirin verkar skydda mot Covid

I mars 2021 publicerade forskare vid George Washington-universitetet i USA resultat av en studie som pekar på att en låg dos av Aspirin kan hjälpa till att skydda lungorna hos patienter som fått covid-19, så att de inte behöver läggas in på iva med respirator. Bland annat kan en sådan behandling förhindra risken för små blodproppar, och därmed minska risken för att patienten avlider, enligt forskarna. ”Anledningen till att vi började titta på Aspirin och covid är för att vi under våren upptäckte många patienter som började få trombotiska komplikationer, eller mycket blodproppar .. Därför tänkte vi att det att ett blodförtunnande medel, som Aspirin, kan vara användbart mot covid-19.”. Även tidigare studier på Covid och aspirin har sett liknande resultat, bland annat en studie på 30000 militärveteraner.

Biverkningar och risker med att äta aspirin

Aspirin är febernedsättande såväl som smärtstillande, men inga läkemedel kommer utan biverkningar. Man räknar med att fler än 10 patienter av 100 som äter aspirin drabbas av biverkningar. Vanliga biverkningar är att det tar längre tid för blodet att levra sig, ökad risk för blödning, att man får magsmärtor och halsbränna. Huvudvärk och sömnsvårigheter är också relativt vanliga.

Medicinen bör inte användas om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, eller har kronisk lungsjukdom, hösnuva, etc. Konsultera FASS.

Historia över ”världens äldsta medicin”

Den moderna läkekonstens fader anses vara Hippokrates som föddes runt 460 före Kristus. Han efterlämnade bland annat dokument som beskrev hur han uppnådde smärtlindring och febernedsättning genom att använda pulver från bark och löv från pilträdet.

1829 kunde sedermera vetenskapsmän identifiera acetylsalicylsyra som den verksamma beståndsdelen i pilträdets bark. Det tog emellertid ytterligare några decennier innan man kunde lära sig konsten att syntetisera Asa, och först 1899 kunde man börja tillverka den kommersiellt.

Mediciner som innehåller detta ämne är utöver Aspirin även till exempel Treo, Albyl och Magnecyl. Då dessa mediciner som sagt medför vissa risker så tror man att om man hade upptäckt acetylsalicylsyra idag så hade medicinerna bara fått säljas på recept. Men det ska mycket till för att man ska kunna införa recepttvång på ”världens äldsta medicin” (som vissa kallar den).

%d bloggare gillar detta: