Är Botox farligt? Och vad har det för biverkningar? Kan det rentav bota depression?

Botox är ett giftigt ämne och endast ett par mikrogram anses vara en dödlig dos (det klassificeras som ett biologiskt vapen). När man pratar om Botox vad det gäller skönhetsingrepp handlar det dock om en mycket liten dos. Trots detta finns det förstås risker med nervgiftet Botox.

Botox medför vissa risker
Botox medför vissa risker

När man använder Botox som ett skönhetsingrepp handlar det som oftast om utslätning av rynkor. Men Botox används också för att behandla besvärlig svettning, spasmer som uppstått av hjärnskador, skelning och migrän.

Därför ska du undvika att behandla dina rynkor med botox – biverkningar och säkrare metoder

På grund av att många kändisar behandlat sig med Botox blir det en allt vanligare metod för människor som upplever att rynkorna är besvärliga. Risken att dö av en botox-injektion (i låg dos) beräknas vara i det närmaste obefintlig. Behandlingen medför dock vissa risker och biverkningar.

Risken för att drabbas av en allergisk chock är ganska låg, men inte obefintlig. Vanliga biverkningar är att man tappar förmågan (!) att lyfta sina ögonbryn, och att musklerna i ansiktet inte ens mäktar med att kisa efteråt.

Andra rapporterade biverkningar är influensa-liknande symptom, hängande ögonlock, illamående och luftvägsinfektioner. Mer ovanliga biverkningar inkluderar att det uppstår smärtor i ansiktet, muskelsvaghet, och det uppstår en stor rodnad vid själva området för injektionen.

Det finns ännu inte ett tillräckligt stort underlag (detta är en relativt ny form av behandling) för att avgöra hälsorisker och biverkningar av Botox i ett längre perspektiv. En ledande amerikansk expert (Peter Misra) varnar dock för att det föreligger anledning att misstänka att det kan uppstå skador på hjärnan, nervsystemet och musklerna.
En Botox-behandling varar endast i sex månader (och är alltså inget permanent botemedel mot rynkor), och sedan måste du göra ett nytt ingrepp. Detta gör det till ett oekonomiskt alternativ. Det finns för övrigt säkrare och billigare sätt att behandla rynkor.

Botox gör dig gladare?

Alla som någon gång läst en självhjälpsbok har säkert fått uppmaningen att man ska le ofta, även när man inte är glad inombords, eftersom leendet mer eller mindre lurar hjärnan att tro att du är på glatt humör. Det forcerade leendet gör dig med andra ord automatiskt gladare. Detta har flera gånger avfärdats som en myt av forskning (även om ingen kunnat fastställa något till 100 procent).

Eric Finzi är dock övertygad om att våra ansiktsuttryck påverkar våra sinnen, och inte bara tvärtom. Han betraktade ofta sin mors ansikte när han var liten. Hon led av depression och hennes ansiksuttryck var mer eller mindre cementerat i en ledsen och bekymrad grimas. Sedermera blev Finzi, parallellt med sitt läkaryrke, även en konstnär som specialiserade sig på att måla av människor som lider av olika former av mentala sjukdomar. Hans erfarenheter fick honom så småningom att fundera på vad som egentligen kommer först: ”ansiktsuttrycket eller depressionen”.

Nu har den amerikanske läkaren Eric Finzi via sin forskning tillfört en helt ny dimension till frågan, påverkas vår sinnesstämning av våra ansiktsmuskler? Mycket tyder nu på det.

Finzi är övertygad om att människor med spända rynkmuskler, musklerna mellan ögonbrynen, löper större risk att bli deprimerade. När Finzi behandlar deprimerade individer med botox-injektioner runt dessa områden så slappnar musklerna av, man slutar rynka pannan och plötsligt skingras de känslomässigt mörka molnen från sinnet.

Flera mindre och oberoende studier ger stöd åt Finzis teorier och mer forskning inom området är på gång. Finzi får även stöd för sina belägg från bland annat den ansedde professorn i psykologi, Paul Ekman, som menar att depression är en ”neurologisk strömkrets” och att allt som stör denna krets försvagar dess inverkan på individen.

Ekman och andra ledande psykologer vill dock se mer forskning i saken innan de rekommenderar någon form av botox som behandling mot depressiva sjukdomar. De betvivlar dessutom att botox någonsin kommer bli ett första-alternativ som behandling, snarare ett komplement.

Källor: Professorshouse.com, botoxforum.com, USAtoday

%d bloggare gillar detta: