Migrän – behandling, mediciner och historia

Miljontals människor lider av migrän som kraftigt försämrar livskvaliteten. Det tragiska är att många lider i tysthet i tron att det inte går att göra någonting åt saken. Men enligt en stor studie som gjordes för 7 år sedan kom forskarna fram till att 38 procent av alla som lider av migrän skulle lindra symptomen om de fick preventiv behandling.

Kvinna med migränMan anser att preventiv behandling av reducerar migränen upp till 50 procent vilket förstås är en fantastisk siffra. För 2 år sedan gick amerikanska akademin för neurologi ut med nya riktlinjer för hur läkare ska hjälpa patienter som lider av migrän. Målet är att man ska drabbas mindre ofta av ett anfall, men behandlingsmetoderna syftar också till att minska anfallens intensitet.

Mediciner som kan hjälpa mot migrän

Observera att läkare bör avgöra vad som är mest lämpligt för just dig:

  • Till exempel kan mediciner mot högt blodtryck hjälpa (betablockerare). Det har också visat sig att botox-injektioner kan hjälpa. Även mediciner mot epilepsi, och äldre antidepressiva medel har visat sig vara effektiva i vissa fall.
  • Men även de bästa preventiva medicinerna botar inte migränen fullt ut och många patienter drabbas regelbundet av nästintill förlamande smärtor och illamående. Det finns dock även hopp för de som är värst drabbade. Triptaner är ett relativt nytt läkemedel som lindrar såväl smärta som ljus- och ljudkänslighet och illamående vid kraftiga migränanfall. Enligt specialister är denna typ av medicin den bästa, nya behandlingen mot kraftig migrän under de senaste 25 åren. Triptaner finns att tillgå som tablett, injektion eller via nässpray. Problemet är dock att cirka 1 av 5 patienter inte upplever någon effekt av dem (dessa är ofta patienter som har diabetes eller hjärtproblem, men för dessa individer finns det andra lösningar).
  • Vanliga receptfria läkemedel mot smärta, som ibuprofen, är bra för de som lider av mildare migrän. De används dock inte i preventivt syfte utan man tar dem direkt vid första symptomet. Tänk också på att regelbundet användande av denna typ av mediciner kan leda till andra hälsoproblem. Just detta med biverkningar är något som tyvärr är förknippade med alla former av medicin mot migrän, men det är du som i samråd med din läkare får avgöra om botemedlet är värre än sjukdomen så att säga. Oftast är den inte det utan biverkningarna är mycket milda i jämförelse med migränen.


Nytt hopp för den som lider av migrän

Norsk forskning visar att Candesartan är lika effektivt som propranolol för att förebygga migränattacker. Detta innebär att läkarna har fler möjligheter för behandling. Om den ena typen av medicin inte fungerar kan den andra göra det. Dessutom varierar biverkningar mellan individer och mediciner. Vad det gäller migränmediciner så rapporterar cirka 20 % av patienterna att de upplever en symptomlindring av Placebo (det vill säga verkningslösa sockerpiller), men ytterligare 20-30 % rapporterar att de får en lindring av Candesartan, som man nu tror, tack vare den norska forskningen, kommer att skrivas ut oftare till patienter som lider av migrän.

Fakta om migrän

  • Man tror att så många som 18 procent av alla kvinnor lider av regelbunden migrän, och 6 procent av alla män likaså.
  • WHO uppskattar att cirka en miljard människor lider av migrän då och då.
  • Varför får man migrän? Orsakerna är ännu inte helt klarlagda, men man tror att cirka 50 procent av alla fall är ärftligt betingade. Länge trodde man att smärtan uppstod på grund av expanderande blodkärl (en teori man kunde utesluta med scanning). Den nuvarande teorin är istället att migränen uppstår när fibrerna runtomkring blodkärlen blir extra känsliga. Man är dock osäkra på varför detta sker.
  • För många människor avtar migrän med åldern.
  • Exakt vad som utlöser migrän är oklart, men ofta får man det i samband med stress och ångest. Hormonförändringar samt fastande, eller för lite sömn, alkohol, starka dofter, temperatursvängningar, skiftande luftryck, buller, starkt ljus och allergiska reaktioner mot födoämne (som choklad eller citrus) kan också utlösa migrän. Det vill säga, i princip allt som utgör en påfrestning för kroppen.
  • Migrän är ingen ny och ”modern” sjukdom. Faktum är att migrän är en av världens äldsta sjukdomar och det enda som skiftat genom åren är benämningen på den. Symptom som beskriver migrän finns nedskrivna i skrifter från Babylon som sträcker sig cirka 5000 år tillbaka i tiden. Även ”läkarkonstens fader” Hippocrates beskrev symptom på migrän, om ett blänkande ljus i ena ögat följt av extrem smärta som började i tinningarna och spred sig till hela huvudet och vidare ut i nacken. Hippocrates ordinerade sex och träning mot migrän. Dessutom ansåg han att det hjälpte att spy i samband med ett migränanfall. En annan känd gammal grek, nämligen Platon, ansåg att migrän berodde på att man var för upptagen med sin hälsa, att man fokuserade för mycket på kroppen. Denna teori har dock förkastats av moderna läkare.
  • Berömda människor som lidit av migrän inkluderar stora personligheter som Thomas Jefferson, Julius Cesar, Napoleon, Van Gogh och Elvis Presley. Den kände svenske fotbollspelaren Fredrik Ljungberg drabbades under sin karriär flera gånger av migrän, och vid ett tillfälle tappade han till och med synen tillfälligt.

Källor: healthguidance, npr.org, Vårdguiden, Sciencedaily

%d bloggare gillar detta: