Musik som mirakelmedicin

Enligt en artikel publicerad ”Annals of the royal College of Surgeons”  för ett par år sedan så kan musik vara mycket bra för patienter som genomgår operation. Enligt en undersökning så visade det sig nämligen att musik hjälper patienterna att slappna av och att den hjälper till att lindra ångest.

Forskarna delade upp 96 patienter (samtliga patienter var schemalagda för en enklare hudoperation) i två grupper. Den ena gruppen fick lyssna på klassisk musik under operationen och den andra följde de sedvanliga (tysta) operationsprocedurerna. Under operationen mätte man patienternas andning och oro. Det visade sig efteråt att gruppen som fick lyssna på klassisk musik upplevde 29 procent mindre oro under operationen.

Man tror att detta har att göra med att musiken helt enkelt fick dem att tänka på annat vilket gjorde dem lugnare. Förra året visade för övrigt en japansk undersökning att musik och skratt i kombination är en så potent mirakelmedicin att det sänker blodtrycket.

Att musik har i det närmaste en magisk effekt på människor är inget nytt. Det har gjorts otaliga undersökningar i ämnet. Forskare tror att djur som fåglar, delfiner och valar gör musikliknande läten i sin strävan att imitera varandra. Förmågan att lära sig och imitera läten är viktig i utvecklandet av språk. Många forskare tror att djurens läten var föregångare till mänsklig musik och att den påverkar vårt känsloliv, intellektuella utveckling, immunförsvar, etc.


Några undersökningar om musikens påverkan:

Bland annat har man kunnat konstatera att människor som lyssnar på klassisk musik (eller vitt brus) i 45 minuter när de är på väg att somna sover såväl längre som djupare (färre uppvaknanden).

De som lyssnar på klassisk musik i allmänhet, och Mozart i synnerhet, gör bättre ifrån sig på olika kognitiva test.

Musik är mycket effektivt för minnet. Bland annat har det visat sig att för många individer som lider av minnesförlust har språket blivit meningslöst. Musik kan hjälpa dessa patienter att komma ihåg melodier som de har minnen kopplade till. Detta beror på att den delen av hjärnan som processar musik ligger precis intill hjärnans minnescentrum. Intressant nog så har undersökningar visat att musikterapi i syfte att framkalla minnen är mest effektiv när man spelar upp musik som patienten gillar.

Musik används också med fördel som smärtlindring. Musik påverkar det autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet som kontrollerar vårt blodtryck, puls, hjärnfunktion och det limbiska systemet (som styr känslor). Båda dessa system reagerar på musik. När man lyssnar på långsam musik så sänks blodtrycket och pulsen, vilket gör att vi andas långsammare, vilket i sin tur slappnar av musklerna i axlarna, nacken, ryggen och magen. Utöver dessa fysiologiska reaktioner hävdar forskare att musik också lindrar psykologiska spänningar.

I en uppmärksammad österrikisk undersökning kom man fram till att patienter som led av kronisk ryggsmärta efter en operation upplevde mindre smärta om deras behandling även innefattade musik (lugn, klassisk musik) och visualiseringsterapi.

Många undersökningar har också visat att man uppnår bättre resultat när man tränar när man lyssnar på musik. Sifforna för hur mycket mer effektivt man orkar träna med hjälp av musik varierar från undersökning till undersökning, men de brukar visa på en förbättring på runt 10-15 procent.

Musikens påverkan är så stark att den till och med kan påverka våra smaksinnen och vårt konsumtionsbeteende. Våra bästa tips på lugna låtar.

 

%d bloggare gillar detta: