Skratt och musik kan sänka blodtrycket

Många svenskar lider av ett för högt blodtryck som i värsta fall kan leda till stroke eller hjärtinfarkt. Förbättrade kostvanor, träning, samt olika former av medicin brukar ordineras mot högt blodtryck. Men nu visar en japansk undersökning att även skratt och musik kan hjälpa till att sänka blodtrycket.

Man delade in 79 vuxna i åldrarna 40 till 74 i tre grupper. En grupp fick lyssna på musik under en timme varannan vecka, den andra gruppen delades in i en ”skratt-grupp”, och kontrollgruppen fick vare sig lyssna på musik eller delta i skratt-sessioner.

Läs om mannen skrattade bort döden.

När man mätte blodtrycket direkt efteråt visade det sig att gruppen som fick lyssna på musik hade 6 mmhg lägre blodtryck direkt efter experimentet och blodtrycket för de som skrattade under en timme sjönk med 7 mmhg. Hos kontrollgruppen var blodtrycket oförändrat. Förbättringarna i blodtrycket hos musik- och skrattgruppen varade upp till tre månader.

Man tror att dessa positiva effekter har att göra med att musik och skratt motverkar stress.

Kritiker till denna studie hävdar dock att träning eller helt enkelt ”att bara sitta ner” har samma effekt på blodtrycket. Undersökningen understryker emellertid att olika former av stresslindrande aktiviteter kan vara effektivt för människor som lider av för högt blodtryck.

Källa: Healthday news.

%d bloggare gillar detta: