Dricker du mycket alkohol under semestern? Rör på dig regelbundet!

Homer springer med en öl i handen
Många svenskar dricker mycket alkohol under sommaren i allmänhet och under semestern i synnerhet. En hög alkoholkonsumtion kan påverka både kropp och själ negativt. Nyligen gjorde dock ett team av forskare på University of California en spännande upptäckt, nämligen att motion skyddar hjärnan hos de som dricker ofta och mycket.

I deras undersökning visade det sig att storkonsumenter av alkohol som motionerar regelbundet drabbas av färre skador på sina hjärnors vita substans jämfört med de som inte tränar ofta, eller inte tränar alls. Enligt Wikipedia kan hjärnans vita substans liknas med (om hjärnan vore ett nätverk av datorer) kablarna som binder samman hjärnans kommunikationscentra.


Alkohol är farligt men kan motion hjälpa

Forskarna i Kalifornien inspirerades att göra en undersökning då tidigare forskning visat att regelbunden aerobisk träning kan främja lärande, minne och självkontroll. Dessutom har fysisk aktivitet också visat sig hjälpa till att skydda den vita substansen i hjärnan, som kan skadas på grund av åldrande, olika sjukdomar och hög alkoholkonsumtion.

Efter att ha granskat 70 individer, upptäckte forskarna alltså att sambandet mellan alkohol och skada på hjärnans vita substans inte var så omfattande hos individer som uppgav att de tränade regelbundet.

”Även om vi ännu inte vet om träningen skyddar mot alkoholrelaterade skador, eller om det är ett tecken på faktorer kopplade till hjärnans hälsa, är detta en mycket övertygande studie. Detta tyder på att individer som har upplevt alkoholrelaterade problem med hjärnan skulle kunna använda motion för att hjälpa till att reversera dessa effekter. Genom att studera människor över en längre tidsperiod kommer vi kunna fastställa om detta verkligen är fallet, ”säger forskaren Susan Tapert, chef för psykologi vid VA San Diego, och professor i psykiatri vid University of California.

Var försiktig med att dricka mer under semestern (eller alla andra tider på året för den delen)

Även om denna studie belyser fördelarna med motion så måste människor som har ett alkoholproblem också inse att träning kan leda till att de dricker mer. Tidigare studier har visat att råttor som motionerade och sedan fick obegränsad tillgång till alkohol hade en ökad lust att dricka än de som placerades nära alkohol men inte fick någon fysisk aktivitet. Man kan dessutom drabbas av andra alkoholrelaterade skador på kropp och psyke som inte regelbunden träning skyddar mot. Man brukar råda de som dricker mycket alkohol att regelbundet gå och ta blodprover för att testa levern.

Denna upptäckt bör dock uppmuntra tidigare och nuvarande storkonsumenter av alkohol att motionera regelbundet (men undvik frestelsen att dricka mer direkt efter ett träningspass).

Läs fler bra anledningar till varför du bör träna regelbundet.

%d bloggare gillar detta: