Samband mellan stress och tinnitus

Stress kan orsaka tinnitus enligt forskning

För ett par år sedan hittade Stockholms universitet ett samband mellan tinnitus och stress. Risken, upptäckte man, att man ska drabbas av Tinnitus är dubbelt så stor om man är känslomässigt utmattad.

Det är oklart hur tinnitus uppstår, men tidigare forskning har fastställt att tinnitus kan uppstå i samband med att cellerna skadats i samband med att man utsatts för höga ljud. Andra orsaker till att man får tinnitus tros vara högt blodtryck, hjärnskador, att man är spänd i musklerna i nacken och käkarna, att man lider av depression, eller som bieffekt av vissa mediciner.

Vad är symptomen på Tinnitus?

Tinnitus kännetecknas av ett konstant tjutande, pipande och ringande i öronen. Detta hörselfenomen försämrar livskvaliteten kraftigt för de som drabbas. Många drabbas av en depression i förlängningen.  Sömnproblem och svårigheter att koncentrera sig är också vanligt i samband med att man drabbas av tinnitus.

Ända fram till 2000-talet trodde vetenskapen att tinnitus har psykiska orsaker. Sedan började man dock luta mer åt att den uppkommer som en följd av någon slags hörselskada. Studien från Stockholm var den första som visade att att tinnitus är mer komplicerat än så.

Det är dock sällan läkare pratar på att stress i sig orsakar tinnitus, utan det är snarare så att de menar att den orsakar stress, eller förvärrar problemen. Men stress i sig kan alltså mycket väl orsaka tinnitus.

Den absolut vanligaste typen av tinnitus kallas somatisk tinnitus och den uppstår som en reaktion på muskelspänningar. Om din tinnitus ändrar sig i karaktären när du rör på käkarna eller vidrör muskulaturen i ansiktet eller nacken är det sannolikt så att du har somatisk tinnitus. Spänningar i kroppen kan också leda till en lång rad andra kroppsliga symptom.

TinnitusFör ett par år sedan visade forskare vid universitet i Texas att det går att tysta tinnitus hos råttor genom att stimulera vagusnerven i nacken. Det finns alltså hopp för de som drabbats, oavsett om det krävs stressbehandlingsmetoder eller olika typer av ingrepp.

Man räknar med att så många som 15 procent av Sveriges befolkning lider av tinnitus.

%d bloggare gillar detta: