Skratta som medicin – om mannen som botade sig själv med humor

Skrattande flickaDet är ingen ny uppfattning att man kan skratta sig gladare och friskare. I bibeln står det till exempel att läsa i ordspråksboken att ett ”Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet suger märgen ur benen.” Det var dock inte förrän 1979 då skratt-pionjären Norman Cousins publicerade en artikel om skrattets läkande krafter som skratt och humor kom att betraktas mer ingående från vetenskapligt håll. Sedan dess har till exempel skratt-terapi och skratt-yoga vuxit fram och intresset för dessa typer av komplement till traditionella behandlingar växer snabbt i popularitet.

Norman Cousins som alltså startade intresset för skratt som medicin fick 1964 en mycket allvarlig vävnadssjukdom och hans doktor sa att hans odds för att överleva var 1 på 500, och att han tyvärr borde förbereda sig för att dö inom kort.  Cousins vägrade dock ta till sig detta och började forska på sin sjukdom. Han kom fram till att såväl sjukdomen i sig som dess mediciner gjorde att han led av bland annat C-vitaminbrist.

Cousins beslöt sig för att göra någonting väldigt annorlunda för en man i hans situation. Han gjorde sig av med sin läkare som enbart förespråkade medicinering och skaffade istället en ny läkare som var villig att ta sig an sjukdomen på ett alternativt sätt. Första ledet i behandlingen var att injicera Cousins med stora mängder C-vitamin, sedan, och det är här det börjar bli intressant, så skaffade han en filmprojektor och började titta på stora mängder roliga filmer och TV-serier. Till exempel slukade han den tidens mest populära humorprogram ”Dolda kameran” och filmer av humorlegenderna Bröderna Marx. Trots att Norman Cousins led av kraftiga smärtor så såg han till att dagligen skratta så mycket att det till slut kändes i magmusklerna.

Under sina experiment upptäckte Cousins att 15 minuters våldsamt skrattande innebar två timmars fridfull sömn befriad från smärtor. Blodtester visade dessutom att inflammationsnivåerna i hans kropp var lägre efter humorbehandlingen.

Hur gick det för honom då? Norman Cousins dog långt senare än vad hans läkare förutspått. Faktum är att han drabbades av flera allvarliga hälsoproblem längre fram i livet som han lyckades tackla, men han dog 75 år gammal, 26 år efter att han fått den första allvarliga diagnosen.


Självklart är Cousins historia kontroversiell i läkarvärlden. Det är så många faktorer som spelar in i en människas läkandeprocess att det är omöjligt att isolera en så abstrakt variabel som skratt. Flera forskare menar att man visserligen kan skratta sig gladare, men att skratta sig friskare låter mer osannlikt. Flera undersökningar har dock sedermera visat att de som skrattar ofta har lägre blodtryck etc.

Kan musik fungera som medicin?

Vad händer i kroppen när man skrattar?

  • Många tror att skrattet har ungefär samma inverkan på kroppen som när man tränar.  En studie lät dela in sina försöksobjekt i två grupper; den ena fick se ett krisdrama (Rädda menige Ryan) och den andra en komedi (Den där Mary). De som tittade på komedin hade bättre blodflöde efteråt. Man tror detta kan förklaras med att skratt vidgar blodkärlen eftersom kemiska substanser (som i sin tur vidgar blodkärlen) påverkas av skrattet, alternativt att musklerna helt enkelt arbetar mer när man skrattar.
  • I en studie av 19 patienter med diabetes upptäckte man att deras blodsockervärden påverkades positivt av att se på filmer som lockade till skratt.
  • Stress påverkar immunförsvaret och undersökningar har visat att skratt och ett humoristiskt förhållningssätt verkar kunna motverka stress och stärka immunförsvaret genom att producera mer infektionsbekämpande antikroppar.

Även om man tror på skrattets läkande effekter eller inte kan vi nog alla hålla med Charlie Chaplin som fastställde att ”en dag utan skratt är en bortkastad dag”.

%d bloggare gillar detta: