Musik påverkar smaken av vin

Vi har tidigare skrivit om hur kontextuella faktorer påverkar vår aptit och hur mycket och vad vi tenderar att äta. Det är också sedan tidigare känt att faktorer som musik kan påverka vårt konsumtionsbeteende, att till exempel hur mycket öl vi dricker på en pub påverkas av vilken typ, och hur hög, musik som spelas. Man har även fastställt att människor äter dyrare på finare restauranger om det spelas klassisk musik i restaurangen. Den senaste i raden av denna typ av undersökningar är mycket intressant. Den visar nämligen att musiken påverkar hur vi uppfattar smaken på olika typer av viner.Adrian North på Heriot-Watt University lät göra en undersökning på en 250 individer som han placerade i fem olika grupper. Första gruppen fick lyssna på den kraftfulla och majestätiska symfonin ”Carmina Burana”, andra gruppen på det mer subtila och försiktiga stycket ”Nötknäpparen ”av Tjajkovskij, tredje gruppen på den uppfriskande up-tempo pop-låten ”Just can´t get enough”, fjärde gruppen på den tillbakalutade och mjuka dängan ”Breakdown” av Michael Brook. Den femte gruppen fick vara kontrollgrupp och fick dricka sitt vin i tystnad.

Samtliga grupper serverades de chilenska vinerna Montes Alpha 2006 Cabernet Sauvignon (rött vin) och det vita vinet Chardonnay. Efter att de fått sippa på vinerna i fem minuter ombads de att betygsätta vinerna efter subtilitet, mjukhet, kraftfullhet, friskhet, etc.

Det visade sig att musiken hade en konsekvent väldigt stor inverkan på hur de olika grupperna upplevde vinets kvaliteter. Till exempel gav gruppen som lyssnade på ”Carmina Burana” omdömen som ”kraftfull” och ”tung” till såväl sitt röda som vita vin.

Det finns dock mycket kvar att undersöka för att man ska kunna fastställa några klara samband. Till exempel behöver man undersöka om det har någon betydelse för resultatet om människorna som ingår i studien är vinkonnässörer.

Tidigare undersökningar har för övrigt att människor som får lyssna på fransk musik är mer benägna att köpa franskt vin i affärer, eller tyskt vin om det spelas tysk musik.

Och det har också visat sig att vi är mer effektiva i gymmet när vi lyssnar på musik som vi faktiskt gillar, och att musik kan hjälpa oss sova bättre. Musikens kraft är  stor!

Källa: BPS-research-digest

%d bloggare gillar detta: