Symptom på Hiv

Symtomen på Hiv visar sig ibland inte förrän flera år senare

För inte alls många år sedan rådde det en hysteri kring Hiv. Man kunde knappt öppna en tidning, slå på en Tv-kanal eller lyssna på radion utan att man dagligen fick statistik om Hiv, eller de vanligaste symptomen, hur man ska skydda sig och så vidare. Sedan, när det visade sig att det inte blev riktigt den epidemi av nya fall varje år som man hade befarat, så blev det tyst. Hiv och Aids blev förpassade till den mörka garderoben där de flesta andra mer eller mindre obskyra sjukdomar som ”bara drabbar andra” återfinns. Vi ska dock inte glömma bort att varje år smittas 250 svenskar, och mörkertalet är förmodligen mycket större. Det kan vara en god idé att skolor och andra institutioner återigen börjar utbilda unga i hur man skyddar sig, hur symptomen yttrar sig, och så vidare.

Inom en månad eller två (i mellan 40 till 90 % av fallen) efter smittotillfället kan HIV visa sig i form av influensaliknande symptom. I vissa fall visar sig inte symptomen på Hiv förrän flera år, ibland upp till ett decennium, efter smittotillfället. Man räknar med att en av fem amerikaner som är Hiv-smittade inte ens vet om att de bär på smittan. Siffran är förmodligen densamma i Sverige.

14 vanliga symptom som kan tyda på Hiv-smitta

Låg feber. Om det uppstår feber så brukar den också komma med andra ganska milda symptom, som trötthet, svullna lymfkörtlar, och ont i halsen.

Matthet. Man blir ovanligt matt och känner sig helt orkeslös. Detta beror på att immunförsvaret är under attack av viruset. Detta symptom kan även uppstå många år efter att man blivit smittad.

Ömma muskler, ledvärk och svullna lymfkörtlar är också vanliga symtom. Det är dock många virus som delar dessa symptom.

Ont i halsen och huvudvärk är också vanliga symptom på HIV. Men då dessa symtom, precis som de flesta andra HIV-symtom, är mycket vaga misstänker man bara Hiv om personen i fråga tillhör riskgruppen.

Hudutslag är vanliga i såväl tidiga som sena stadier av smittan.

Illamående, kräkningar och diarré. Mellan 30 till 60 % av alla som smittas med HIV uppvisar dessa symptom strax efter smittotillfället.

Viktnedgång. När man börjar gå ner i vikt som följd av sin sjukdom betyder det som oftast att sjukdomen gått in i ett senare stadium. Om man tappar mer än 10 procent av sin kroppsvikt och har haft diarré och känt sig svag i mer än 30 dagar är det ett illavarslande tecken på att immunförsvaret inte riktigt orkar med längre.

Torrhosta som håller på i flera veckor utan tecken på att den börjar lindras är ett vanligt tecken hos de HIV-patienter som börjar bli riktigt sjuka. Den brukar dock visa sig i kombination med andra symtom.

Hostan och viktnedgången kan också förklaras av en bakterie som inte drabbar människor med ett friskt immunförsvar. Det finns flera opportunistiska infektioner som kan drabba en HIV-patient. En vanlig sådan är en speciell typ av lunginflammation som ofta kallas ”Aids-lunginflammation”.

Kraftiga nattsvettningar brukar drabba ungefär hälften av alla drabbade tidigt efter att de blivit smittade.

Ett annat vanligt symtom i senare skeden av sjukdomen är förvirring och koncentrationssvårigheter. Andra kognitiva störningar visar sig i ett förändrat beteende, som ilska och irritation, samt att man får problem med minnet. Dessa symtom faller under ”hiv – demens”.

Förändringar i naglarna är ett tecken på att man börjar utveckla Aids. Det handlar om symptom som missfärgningar, förvridningar, etc. av naglarna. Detta hänger oftast ihop med att människor med nedsatt immunförsvar drabbas hårt av svampinfektioner.

Munsår och könsherpes kan också uppstå såväl tidigt som sent i sjukdomsförloppet.

Stickningar och domningar i händerna och fötterna är vanligt i senare skeden av sjukdomsförloppet. Dessa symtom är också vanliga hos människor som lider av diabetes, och även av ångest.

Många som tror sig ha fått HIV efter att till exempel haft oskyddat sex med en prostituerad eller delat en spruta med någon uppvisar många av ovanstående symptom trots att det senare visade sig att de testat negativt. Man kan bli sjuk av oro, och pillar till exempel på lymfkörtlarna som naturligtvis blir irriterade vilket den orolige tar som ett säkert tecken på att han eller hon fått Hiv. Oron leder till att man spänner sig och får ont i musklerna, man får ont i magen, drabbas av yrsel, börjar svettas, osv.

Källa: Health.com 2011, 31710

%d bloggare gillar detta: