Ät mindre genom att äta med fel hand

Många som försöker gå ner i vikt har testat allt från stenåldersdieter och bantningspiller till jogging och yoga. De har arbetat med målsättning, opererat sig och fått professionell terapi utan att få bukt med sin vikt. Den senaste i raden av ”kontroversiella” idéer för att uppnå en effektiv viktnedgång kommer från Storbritannien. Den är lika enkel som effektiv. Ät med ”fel hand”.

Utgångspunkten för David Neal och hans kollegor är att människors ätande ofta är vanemässig. Vi äter kakor till kaffet, popcorn på bion, chips till fredagsmyset och så vidare. För att bryta detta mönster delade Neal upp 158 deltagare i två grupper: ena gruppen fick titta på filmtrailers på biografen och den andra gruppen fick titta på musikvideos i ett mötesrum på ett universitet. Båda grupperna bjöds på popcorn, som var endera färsk eller lite gammal.

Det visade sig att gruppen som befann sig på biografen åt precis lika mycket popcorn oavsett om den var färsk eller gammal. Det visade sig heller inte ha någon betydelse om dessa deltagare vanligtvis åt popcorn eller inte, eller om de var hungriga eller mätta. Alla åt popcorn. Detta visar hur vårt beteende till stor del styrs av den kontextuella inramningen, och att våra attityder (till exempel vad vi gillar) eller motivation (till exempel om vi är hungriga eller inte) spelar en underordnad roll. Det är därför viktigt att man på alla sätt och vis försöker komma undan miljöer och situationer som påverkar våra ätvanor negativt.

I en uppföljningsstudie visade det sig att de som instruerades att äta sina popcorn med sin icke dominanta hand (det vill säga att vänsterhänta måste äta med höger hand och vice versa) inte var lika påverkade av sin popcorn-ätande-framkallande-bio-omgivning utan istället valde att äta i enlighet med sina hungerkänslor och/eller tycke för popcorn. Med andra ord, att äta med fel hand minskar det kontextuella sammanhangets påverkan på vårt beteende.

Neal och hans kollegor säger att den bästa strategin för att bryta sina negativa matvanor är att undvika miljöer som stimulerar dem. De inser samtidigt att det är svårt för vissa bantare att helt undvika dessa miljöer (till exempel skulle man uppfattas som väldigt asocial om man helt började undvika fikarummet på jobbet). Istället föreslår det brittiska forskarteamet att man bryter mönstret med strategier som att man äter med fel hand i miljöer som lockar till onyttigheter, eller överätande.

Poängen är att du ska vara medveten om vilka situationer och platser som bryter ner din motivation och gör dig mer benägen att göra felaktiga kostval. Har du denna medvetenhet krävs det bara lite viljestyrka.

%d bloggare gillar detta: