Målsättning – de psykologiskt mest effektiva strategierna för att uppnå sina mål i livet

Om man vill uppnå sina mål i livet måste man aktivt använda sig av effektiva strategier för sin målsättning. Det finns dock strategier för målsättning som fungerar mindre bra och som man rentav bör undvika om man vill uppnå goda resultat.Det är inte alltid lätt att veta hur man ska motivera sig själv att uppnå sina mål vad det gäller till exempel träning eller viktminskning. Professor Richard Wiseman undersökte för något år sedan de tio mest vanliga metoderna som människor använder för att uppnå sina mål. Du känner säkert igen flera av nedanstående strategier. Men vilka målsättningsmetoder tror du fungerar och vilka metoder tror du är dåliga?

 1. Gör en steg för steg plan för att uppnå dina mål.
 2. Motivera dig själv genom att fokusera på någon som har uppnått ett liknande mål.
 3. Berätta för andra människor i din närhet vad du har för mål.
 4. Tänk på allt det negativa som kommer inträffa om du inte når ditt mål.
 5. Tänk på allt bra som kommer hända om du lyckas med att nå målet.
 6. Försök tänka bort negativa tankar om ditt mål och hur du hade tänkt uppnå det.
 7. Belöna dig själv när du gjort framsteg mot det slutgiltiga målet.
 8. Förlita dig på viljestyrka.
 9. Dokumentera dina framsteg.
 10. Fantisera om och visualisera hur fantastiskt ditt liv kommer bli när du uppnår ditt mål.

Tusentals individer i olika åldrar deltog i experimentet som varade i ett år. Olika mål som deltagarna försökte uppnå var bland annat att gå ner i vikt, att sluta röka, att uppnå befordran, och att hitta ett nytt jobb.

Använd rätt målsättningsstrategier så vinner duEndast 10 procent av deltagarna lyckades med att uppnå sina mål, och många gav upp längs vägen. Enligt Wiseman använde många fel mentala strategier för att uppnå målen de föresatt sig. I föregående lista är det målsättningsstrategierna med jämna nummer (alltså, 2, 4, 6, 8 och 10) som inte fungerar och ibland rentav leder till motsatt resultat.

Detta är ingen exakt vetenskap men de mest effektiva strategierna för att uppnå uppsatta mål i livet enligt Wisemans och andra psykologers undersökningar är med största sannolikhet att man:

 • Gör en steg för steg plan som bryter ner målen  i konkreta, mätbara och tidsbestämda delmål.
 • Berätta för andra om dina mål eftersom det förbättrar motivationen att förkunna målen offentligt.
 • Tänk på alla bra saker som kommer inträffa när du når ditt mål.
 • Belöna dig själv när du gjort framsteg och uppnått dina delmål.
 • Dokumentera dina framsteg. Skriv till exempel ner vad du åstadkommit i en dagbok, eller gör en grafisk framställning som demonstrerar hur du faktiskt gjort framsteg. Det gör till exempel underverk för motivationen om man konkret kan se statistik och bilder på hur man lyckats gå ner i vikt snabbt.
I följande kan du läsa mer konkreta tips på hur man till exempel använder sig av målsättningsstrategier för att uppnå sin drömkropp. 

Källor: Spring.org, Wiseman, 2010; 59 Seconds.

%d bloggare gillar detta: