Influensan – fakta|symptom|inkubationstid och hur du undviker att få den (ink. Corona)

Influensasäsongen är här, och många tror att Corona-viruset också är här för att stanna, att det blir ett säsongs-baserat virus. Det förstnämnda viruset är dock inget oväntat besök. Varje år drabbas tiotusentals svenskar av influensan. Totalt sett dör   291 000 till 646 000 människor världen runt under influensasäsongen.

Tecknad bild på man som är sjuk i influensa

Fakta om influensan

Inkubationstiden på influensa ligger på ett par, tre dagar, men sjukdomsförloppet kan gå mycket snabbt. Man kan gå från att känna sig fullt frisk till att ha feberfrossa på bara några timmar. De vanligaste symptomen på influensan är muskelsmärtor, huvudvärk, frossa, halsont, hög feber, nysningar, hosta och rinnande näsa. Den stora skillnaden vad det gäller symptom mellan en vanlig förkylning och influensa är som oftast att influensan har ett snabbare förlopp och att värken i leder och muskler är mer uttalad och febern är högre. Febern ska vid en normal influensa ha lämnat kroppen efter 3-5 dagar. Har man feber längre än så bör man uppsöka doktor. Värt att notera är att cirka 14 % av alla som får influensan inte uppvisar några som helst symptom (Epidemiology. 2015 Nov; 26(6): 862–872.
doi: 10.1097/EDE.0000000000000340).
Man delar upp influensan i tre olika typer. A, som kan spridas över hela världen och skapa globala pandemier, B som har en mer begränsad och lokal spridning, samt C som yttrar sig mer som en kraftig förkylning.

Influensa är vanligare på vintern eftersom vi då vistas mer inomhus. Dessutom påverkar kylan slemhinnan och flimmerhåren i näsan som ger ett sämre skydd när det är kallt ute. Den optimala miljön för influensa är låg luftfuktighet och fem plus grader.

Hur många dör per år i influensan? Man räknar med att cirka 3000 dödsfall per år (i Sverige) kan härledas till influensa.

Hur undviker man att få influensan?

Håll dig undan sjuka människor. Influensan är otroligt smittsam, och är ett så kallat luftburet virus. Den sprider sig alltså när folk runtomkring dig hostar eller nyser. Störst är dock smittorisken vid direkt kontakt.

Influensan smittar när den kommer i kontakt med dina slemhinnor, till exempel när du petar dig i näsan eller kliar ögonen. Handhygienen är därför otroligt viktig i influensatider.

Hör du till en riskgrupp eller är gravid bör du också vaccinera dig mot influensan. Hur effektivt en vaccination kan tänkas vara är mycket svår att spekulera i.

Det finns de som hävdar att det går att skydda sig med rätt kost och att det skulle ge ett ökat skydd om man får i sig rätt mineraler och vitaminer. Exempel på födoämnen som sägs ge skydd mot influensan är grapefruktfrön, olivblad, echinacea, citroner (och annan C-vitaminrik frukt) och zink (finns i t.ex. skaldjur och nötter). Det finns dock lite eller obefintligt stöd inom forskningen för att man skulle kunna äta eller dricka sig till ett skydd mot influensan.

Men självklart är det så att du är bättre utrustad för att ta dig igenom en influensa om du äter rätt, tränar regelbundet och är i allmänt god form, samt vistas i dagsljus (frisk luft och D-vitamin från solen) regelbundet.

Något som forskningen allt oftare noterar är också vilken enorm inverkan sömnen kan ha på vårt immunförsvar. I influensatider är det extra viktigt att vi får tillräckligt med sömn.

Dessutom bör man lära sig stresshanteringsmetoder. Allt som får dig att slappna av och stressa mindre gör dig mer motståndskraftig mot virus.

Hur skyddar man sig mot Corona-viruset, Covid 19?

Covid 19

Detta är ett luftburet virus och precis som med vanliga influensan är det följande som gäller:  Tvätta händerna frekvent med tvål, undvik nära kontakt med andra, rör inte din näsa, öron eller mun utan att ha tvättat händerna först. Det krävs enligt läkarna, enligt uppfattningen i slutet februari, cirka 15 minuters exponering av viruset (via droppsmitta, nysningar, hosta) för att man ska smittas. Inkubationstid 2-14 dagar. Symptom: feber, hosta och andra luftvägssymptom såsom svårigheter att andas.

Det är inte helt känt hur länge Corona-viruset, Covid 19, kan ligga kvar på fasta ytor, men forskare tror baserat på studier på liknande virus såsom SARS, att Covida-viruset kan ligga kvar på ytor från 5 minuter till 9 dagar och längre. Dock är kontakt-smittor väldigt ovanliga har det visat sig. Rådet är ändå för att skydda sig att vara noggrann med sin egna hygien och att torka av ytor och föremål som kan ha varit i kontakt med viruset med rengöringsmedel. Det verkar dock inte som att viruset kan finnas i tillräckligt hög koncentration på olika typer av ytor för att smittan ska kunna överföras på detta sätt, men tänk på att flera andra virus smittar via kontakt-ytor.

Skyddar maskar mot Cororona?

Kirurgmask
Kirurgmask

Läkare säger att skyddsmasker har väldigt dålig effektivitet mot luftburna virus som luftvägsinfektionen Corona, Covid 19. Dock rekommenderar vissa myndigheter världen runt att infekterade individer stannar hemma i självisolering och har på sig kirurgmasker när någon annan är i rummet, och/eller när de besöker vården. Detta kan hjälpa till att hindra att de sprider viruset vidare. I Sverige rekommenderas främst masker i vård-miljöer.

%d bloggare gillar detta: