Rapport om Ohälsa och hälsa – världens hälsotillstånd inför 2013

Fetma är ett stort problem runtom i världen
Utgåvan av den medicinska tidsskriften The Lancet var förra veckan mycket intressant då den publicerade hälsostatistik från 187 länder. Detta nummer ger en unik inblick i världens hälsotillstånd. Vi har listat några av de viktigaste punkterna.

Ohälsa – detta är de tre faktorer runtom i världen som dödar flest

I rapporten har man fastställt att de tre faktorer som leder till mest ohälsa, och en för tidig död, är:

  • Högt blodtryck. 7 procent av världens befolkning förlorar friska år och dör för tidigt som en följd av för högt blodtryck, som bland annat leder till hjärtinfarkter, njursvikt, stroke, etc. De vanligaste orsakerna till högt blodtryck är bland annat fetma, för mycket stillasittande samt hög alkoholkonsumtion.
  • Rökning (tobak) förblir ett stort hälsoproblem över hela världen. Man beräknar att tobaksrökning orsakar 6,3 miljoner dödsfall om året. Myndigheter måste bli bättre på att informera, inte bara om farorna med rökningen, utan också informera om hur dramatiskt mycket bättre hälsan blir på kort tid så fort man slutar röka.
  • Alkohol är också ett globalt problem som är mycket svårt att få bukt med. Man tror att alkohol står för fem miljoner dödsfall per år. Värst är alkoholproblemen i Östeuropa (där den står för nästan en fjärdedel av alla sjukdomar) och Latinamerika.

De vanligaste globala dödsorsakerna är enligt The Lancets hälsorapport hjärtsjukdomar och stroke som dödar mellan 9 och 12 miljoner människor per år.

Vi lever längre men är inte nämnvärt mycket friskare

När man tittar tillbaka på samma hälsorapport från 1990 ser man att medellivslängden i världen ökat. Men det handlar mycket om nya mediciner och förbättrad vård som förlänger sjukas liv. Antalet friska år har inte allts ökat lika mycket som medellivslängden. Positivt är dock att även antalet friska år ökar, med 3.9 år för män och 4 år för kvinnor. Längst lever kvinnor i Japan (86 år) och män på Island (80 år).  Läs artikel om varför kvinnor lever längre.


Glappet mellan friska år och medellivslängd leder till ökade problem med bland annat ångest, mentala sjukdomar (depression är ett galopperande problem), muskelsmärtor, hörselproblem, etc.

Detta med att vi lever längre med olika åkommor och sjukdomar är ett problem som bara kommer bli värre. Främst vill man nu informera människor runtom i världen att det är viktigt att vi kalibererar om hur vi tänker oss att vårt liv ska se ut när vi är 70-80 år och att vi åldras med värdighet genom att ta hand om vår hälsa hela livet.

En annan nedslående trend om man jämför med rapporten 1990 är att övervikt numera är ett så stort problem att det till och med bidrar mer till global ohälsa än undernäring. Vi får enligt rapporten i oss för lite frukt och för mycket salt. Detta i kombination med stillasittande tros orsaka att så många som 12,5 miljoner människor om året går en för tidig död till mötes.

I utvecklingsländer ser man samma trend som i västvärlden att när man får mer pengar och tid över köper man mer läskedrycker, äter för mycket överlag, köper bil och slutar promenera och nyttjar mer hälsovådliga varor som tobak.

Källa: The Lancets hälsorapport

%d bloggare gillar detta: