Fysiska symptom på depression

De mest utmärkande symptomen på depression är de klassiska: brist på aptit, sömnproblem, och att man känner sig allmänt nedstämd, ledsen och att ingenting känns roligt längre.

Konstnären Van Gogh led av depressionDet finns dock andra, mer fysiska symptom, på att man lider av depression. En studie, utförd på Harvard, visade att upp till 76 procent av alla människor som uppvisar de typiska emotionella problemen sammanknippade med depression också lider av fysiska symptom såsom huvudvärk, magproblem, bröstsmärtor, ryggont och besvär med nacken och axlar.

Psychcentral skriver: ”depression är som en kameleont. Den kan bete sig som en mängd andra sjukdomar, till och med, som exempel, influensan. Detta gör, föga överraskande, att det är mycket svårt att ge en diagnos på och hitta rätt behandlingsmetod för depression.”

Många som känner sig hängiga en längre tid, som kanske har muskelvärk, kronisk snuva och känner sig allmänt slutkörda får många gånger antibiotika som enda behandlingsmetod fast de egentligen i grunden lider av en utmattningsdepression och skulle behöva samråda med psykiatriker om hur de ska bli friska.

Det är också vänligt att människor går med magproblem under längre perioder och får rådet att ändra sin diet och får utskrivet receptbelagda mediciner, som till exempel Omeprazol, mot sina magproblem, trots att grundproblemet bottnar i att de mår psykiskt dåligt.

Detsamma gäller muskelspänningar, värk i käkarna, migrän, etc. Många blir friska, inte tack vare muskelavslappnande mediciner eller besök hos sjukgymnasten, eller ens avslappningsövningar, utan först när en psykiatriker identifierat att grundproblemet i själva verket rör sig om en depression.

Läs 10 saker du inte bör säga till någon som lider av en depression. 

Inre spänningar har en fenomenal förmåga att yttra sig i fysiska besvär. Många är i början oerhört skeptiska, och accepterar inte att deras tankar faktiskt kan yttra sig i så extrema fysiska symptom förrän de får antidepressiva mediciner och/eller samtalsterapi som botar problemen. Ofta är det också svårt för läkaren att veta att det är depression som ligger bakom patientens symptom. Detta leder till onödiga somatiska utredningar och behandlingar. Därför är det viktigt att läkaren använder sig av diagnostiska instrument som frågeformulär och självskattningsschemata.


Hur kan depression leda till så kraftfulla och varierande fysiska symptom? Orsaken står att finna i att de mekanismer i hjärnan som är sammanknippade med känslomässig smärta delar samma ”motorvägar” som styr signalerna för fysisk smärta.

Om du lider av fysiska symptom som synbart inte riktigt verkar hänga ihop, som till exempel magbesvär ena dagen, ont i huvet nästa dag, ryggvärk utan ansträngning, etc. dra dig inte för att även nämna att du mår dåligt inombords också. Självklart ska läkaren utesluta möjliga underliggande fysiska orsaker till dina besvär, men om läkaren kan ta med eventuella känslomässiga problem i ekvationen är det mycket lättare för denne att fastställa en korrekt diagnos, och behandlingsmetod. Artikel om 10 sätt på att bli av med depressionen. 

Källa: Psychcentral, Internetmedicin

%d bloggare gillar detta: