Hur många vänner ska man ha på Facebook? I alla fall inte över 354 för välmåendets skull

Facebook är ett av de mest globalt utbredda fenomen världen någonsin skådat. Det sägs att det finns över 500 miljoner användare och fler än 350 miljoner loggar in på Facebook dagligen. En oerhörd siffra. Det som man anser vara det bästa med Facebook är att nätverket underlättar det att hitta tillbaka till, och hålla kontakten […]

Därför är tisdagar veckans värsta dag – till och med värre än måndag

Känner du att tisdagar är veckans sämsta dag? Du är inte ensam. Traditionellt sett har måndag ”marknadsförts” som veckans värsta dag, eftersom den markerar början av en ny arbetsvecka, och att det återstår maximalt antal dagar till nästa helg. Många har dock länge hävdat att måndagar är helt okej, med motiveringar som ”man är så […]

Forskning på positivt tänkande

Positivt tänkande är ett mantra som dyker upp i alla möjliga sammanhang. Har du problem med ekonomin, brutit benet, eller drabbats av ett krossat hjärta föreslår alltid någon universallösningen ”positivt tänkande”. Men vad säger forskningen om positivt tänkande egentligen? Ger den några mätbara positiva effekter? Forskning på positivt tänkande Forskningen har under de senaste åren […]

Inspirerande träningsvideo på hur man kan uppnå en perfekt fysik genom att träna naturligt

Att träna naturligt är en av de stora trenderna inom träningsindustrin, och har varit det i ett par år nu. Fransmannen Erwan Le Corre har upphöjt sin träning i naturen till en ren konstform. Han hänger från trädgrenar, springer barfota genom snårig terräng, klättrar i berg, simmar och springer på stranden. Många har insett att […]

Förbättra din självkontroll och självdisciplin – viljestyrka är en muskel

Den som vill uppnå resultat i sin träning och/eller viktnedgång behöver använda sig av bra mentala strategier för att hålla självkontrollen och självdisciplinen på topp. Det finns flera psykologiska undersökningar som visat på olika metoder, strategier och tankesätt som stärker självkontrollen. En undersökning påvisade till exempel hur barn kan lära sig hur de ska kyla […]

Därför går åren fortare ju äldre vi blir

Ju äldre vi blir ju snabbare upplever vi att tiden går. Nuförtiden hör man även unga människor ”klaga” över hur fort tiden går, och detta kopplas bland annat samman med vårt Internet- och datoranvändande, ökade tempo på arbetsplatser och i skolan, och så vidare. Men onekligen är det så att ju äldre man blir ju […]

Varför är vissa mer motiverade än andra? Var kommer drivkraften från?

Den världsberömde föreläsaren inom självhjälp Robin Sharma hävdar att det viktigaste han lärt sig av att coacha entreprenörer i över 15 års tid är ”att fokus är mer värdefullt än intelligens”. Det ligger nog mycket i det, utan fokus kommer man inte långt med det man företar sig. Men för att kunna hitta fokus måste […]

33 vägar till ett inre lugn

Det kanske är att ta i att säga att svensken är mer stressad än någonsin. Det gäller att ha lite perspektiv. Februarikrisen 1942, när Tyskarna hotade med invasion om vi inte tillät dem transportera trupper genom riket, eller våren 1350 när Digerdöden svepte genom landet och tog med sig uppskattningsvis 50 procent av befolkningen var, […]

Uppnå din drömkropp – jobba med specifik målsättning!

Jakten på idealkroppen pågår året runt för en stor del av svenskarna. De tränar alla muskler i kroppen med alla former av träningsredskap som finns. De varierar genom att löpa i snabbt tempo, långsamt tempo, man går med i ”boot camps” och tränar som amerikanska marinsoldater, spelar tennis eller innebandy och väljer konsekvent trappan istället för hissen. […]

7 grundläggande mänskliga behov för att uppnå känslomässig och mental hälsa

Det är svårt att säga varför vår hälsa hamnat i ett sådan extremt fokus det senaste decenniet. Kanske för att vi blivit mer individualiserade och sätter mer fokus på oss själva, att vi väljer tanken om självförverkligande framför att bilda familj. Samtidigt har vi också fått en mycket större vetskap om vilka faktorer som påverkar […]