Hur många vänner ska man ha på Facebook? I alla fall inte över 354 för välmåendets skull

Bry dig inte för mycket om vad Facebookvänner gör

Facebook är ett av de mest globalt utbredda fenomen världen någonsin skådat. Det sägs att det finns över 500 miljoner användare och fler än 350 miljoner loggar in på Facebook dagligen. En oerhörd siffra. Det som man anser vara det bästa med Facebook är att nätverket underlättar det att hitta tillbaka till, och hålla kontakten med vänner, samt förstås göra nya bekantskaper.

I takt med att Facebook växer med antalet användare så växer dock även missnöjet och fler och fler undersökningar visar potentiellt negativa konsekvenser.

Det började med att psykologer började varna för ett Facebook-beroende. Sedan började man även göra lite mer djupgående psykologiska undersökningar på vilka mentala konsekvenser nätverket kan innebära för sina användare.

En socialpsykologisk grupp forskare analyserade en grupp Facebook-användare i åldrarna 18-65. Man delade upp dem i två grupper och lät ena gruppen läsa sina vänners statusuppdateringar innan de gjorde något annat på Facebook. Denna grupp visade sig senare ge ett lägre betyg på den allmänna tillfredsställelsen med sina liv.

Så många Facebookvänner är för många

Studien visade också att 354 är en magisk siffra, något av en brytpunkt, vad det gäller antalet vänner man har på Facebook. De som har över 354 vänner är mer missnöjda med sina liv. Orsaken till detta anser man vara att människor i allmänhet bedömer sina egna liv i jämförelse med sina jämlikar. En av forskarna menar att ”problemet är att Facebook ger en väldigt begränsad bild av våra vänners liv, och denna bild tenderar att vara överdrivet positiv. Ju fler vänner du har ju mer sannolikt är det att du spenderar din dag med att avundsjukt läsa om andras drömsemestrar, nya flickvän, eller befordring”.

Ett intressant begrepp i sammanhanget är Dunbars siffra (Dunbar´s number). Antropologen Robin Dunbar skrev 1992 en artikel, med utgångspunkt i forskning kring andra primater (samt hjärnans begränsningar, osv), och att det finns en övre kognitiv gräns för hur många stabila sociala relationer en människa kan upprätthålla. Dunbar gav ingen exakt siffra, men enligt honom ligger siffran på någonstans mellan 100 och 230. Ofta när man refererar till Dunbars siffra brukar man ange 150 som en övre gräns. Detta nummer har även förekommit i andra sammanhang som till exempel hur många anställda en chef kan hålla reda på effektivt och så vidare.


Fler fakta om Facebook-användare

En annan undersökning visar att människor som tenderar att uppdatera sina profiler minst två gånger per dag ofta uppvisar narcissistiska drag

Rekommendationen för att du inte ska må dåligt av ditt Facebook-användande är att du blockerar uppdateringarna från dina mest skrytsamma vänner, och/eller att du gör inställningar så att du endast ser uppdateringarna från dina allra närmaste vänner. För samma socialpsykologer som varnar för att ha för många vänner menar också att vi faktiskt bli lyckligare av att läsa att det går bra i livet för våra allra närmaste och käraste vänner… Detta låter helt logiskt och mycket sunt.

Personligen tror jag att Facebook kommer att tappa mycket i popularitet i samband med att kommersiella krafter mer och mer tar över utrymmet (dessutom har redan äldre tonåringar i västvärlden börjat att, i allt större utsträckning, välja bort Facebook). Alla delningar av tävlingar med banala kommersiella produkter leder till irritation och att man blockerar varandras statusuppdateringar, och när väl alla är blockerade återstår bara en skärgårdsliknande samling av övergivna öar fulla av bilder och ord som ingen ser. Det är inte mycket till nätverk.

Källor: menshealth, 12/2, 2012. Wikipedia.

%d bloggare gillar detta: