Jobbet kan göra dig fysiskt sjuk

Stress på jobbet kan göra dig sjukHa inte det minsta dåligt samvete för att det snart är semester, och för att du känner att du ligger efter. Hälsan måste alltid prioriteras först och främst, inte jobbet.

Visste du förresten att historiskt sett (innan såväl jordbruksrevolutionen som den industriella revolutionen) så arbetade människor i genomsnitt 2 och en halv dagar, cirka 6 timmar per dag.

För mycket arbete och för lite ledig tid leder till stressrelaterade sjukdomar.

Oftast ligger fokus på hur mycket pengar det kostar arbetsgivarna när arbetstagarna blir sjuka. I Sverige var det en kraftig politisk debatt för några år sedan om hur vi låg i topp i västvärlden vad det gällde antalet sjukskrivna och att detta kostade miljarder för samhället. Sedan dess har vi fått en ny regering och en ny politik som pressat ner ohälsotalen i statistiken (därmed förstås inte sagt att någon blivit friskare). Fokus i debatten ligger nu istället på hur hård man egentligen kan vara i sin bedömning av arbetsförmågan.

Slående är dock att debatten nästan aldrig handlar om hur jobbet faktiskt kan göra oss sjuka. I en metaanalys av 72 studier har man emellertid tittat på vilka faktorer på jobbet som är så påfrestande att de skapar fysiska symptom i form av huvudvärk, ryggont, sömnproblem, och magproblem, etc. Listan börjar med hälsans fiende nummer ett på arbetsplatsen:

Nämligen, organisatoriska påfrestningar. En bristfällig organisation på arbetsplatsen är den perfekta grogrunden för stress. Detta kan till exempel röra sig om att man inte har tid, material, eller tillräckligt med befogenheter att uppnå de uppsatta målen. De vanligaste fysiska besvären som associeras med denna typ av arbetsrelaterad stress är magproblem och trötthet.

Tvåa på listan är när man inte har en tydlig roll på arbetet. Den ena chefen skäller på dig för att du gör något som en annan chef kritiserat dig för att du inte gjort. Denna typ av rollkonflikt manifesterar sig som oftast med en krånglande mage.

Mellanmänskliga konflikter med medarbetarna, som ohyfsat beteende och ren mobbning skapar ofta problem med sömnen. Man ligger vaken på nätterna med ångest i magen eftersom man drar sig för att gå till jobbet. Lider man av kronisk sömnbrist kan immunförsvaret försämras vilket gör att man blir mer mottaglig för sjukdomar.

En påfrestande arbetsbörda är ett växande problem som i längden leder till mer eller mindre allvarliga utmattningssyndrom.

Otydliga arbetsuppgifter är ett vanligt förekommande problem på arbetsplatsen. Stressen över att inte veta vad man ska göra leder till stress och trötthet.

Arbetstider hamnar näst längst ner på listan. Dåliga arbetstider kan dock vara ett problem som ofta leder till bland annat ansträngda ögon.

På sista plats hittar vi brist på kontroll på arbetsplatsen, när man känner att man inte kan styra över besluten som fattas. Detta är en källa för fysiska symptom som bland annat smärtor i ryggen och problem med sömnen.

Stressad på arbetet? Chefen kan vara den bästa medicinen

Upplever man långvarig stress på jobbet visar det sig som sagt ofta i somatiska symtom som huvudvärk eller magproblem. Detta slutar oundvikligen med att man förr eller senare måste sjukskriva sig.

I en studie från förra året från universitetet vid Haifa visar det sig dock att arbetsgivaren kan spela en stor roll i att motverka stress på arbetsplatsen genom att ge instrumentellt (som anpassade hjälpmedel, arbetsverktyg, etc.) och känslomässigt stöd.

Tidigare studier som vi konstaterade ovan har konstaterat att arbetstagare som är stressade på jobbet, genom till exempel dåligt inflytande över sin arbetssituation, höga krav och stressiga deadlines utvecklar fysiska symptom som huvudvärk, yrsel, kronisk trötthet, sömnproblem, etc. Som oftast lättar symptomen när man får lite ledigt och kan återhämta sig. Men ges man inte tillräckligt med tid för återhämtning kan det leda till att man blir allvarligt sjuk och långtidssjukskriven.

Studien som utfördes på 241 arbetare på en fabrik i Kina ger alltså tydliga bevis på att stöd från arbetsgivaren är den bästa medicinen för att lindra stressymptom. Studien visar också att det är viktigt i ett tidigt skede att man får stöd från sina kollegor.

Enligt Försäkringskassan är stress den allra vanligaste orsaken till att svenskar sjukskriver sig. Nästan 9000 människor var sjukskrivna på grund av stress i slutet av december, 2011. Man räknar med att stress kostar vårt samhälle cirka tre miljarder om året. Förmodligen är detta lågt räknat.

Förhoppningsvis kommer dessa insikter leda till att man får myndighetshåll blir bättre på att informera arbetsgivarna om att det är viktigt att de aktivt deltar i att motverka stress på jobbet.

Källa: ”Work & Stress”, 25 volymen, första utgåvan, 2011. Försäkringskassan.

%d bloggare gillar detta: