Anorexi i kombination med mycket lågt BMI, missbruk och depression är mycket farligt

Vi har tidigare skrivit om hur farligt det kan vara med ätstörningar som anorexi. Nu visar ny forskning att svåra ätstörningar som anorexi i flera fall leder till att man dör i förtid.AnorexiDen svenska studien konstaterar att kvinnor som vid ett eller flera tillfällen varit inlagda för behandling mot anorexi löper mycket högre risk att dö i förtid. Detta gäller i synnerhet de som haft anorexi i kombination med depression och någon form av missbruk.

Den vanligaste dödsorsaken för unga kvinnor med anorexi är självmord och självsvält. Det är dock viktigt att poängtera att studien också visar att man bara löper större risk att dö i förtid av anorexi om man har självmordsförsök och ett missbruk med sig i bagaget, och om man dessutom har eller haft ett BMI under 13.

Denna studie är ytterligare ett bevis på att allvarliga ätstörningar som anorexi måste tas på största allvar, och att vården måste se till att kunna erbjuda alla specialistbehandling.

De vanligaste symptomen på anorexi är självsvält och överdrivet tränande i syfte att gå ner i vikt. Karakteristiskt för den som lider av anorexi är en fixering vid sin egen kropp.

Här finns ett test du kan göra för att se om du ligger i riskzonen. Testet tar bara cirka tio minuter att genomföra. Tänk dock på att ett enkelt test på Internet aldrig kan jämställas med att besöka en läkare. Det är viktigt att uppsöka vård om man tror sig ligga i riskzonen för anorexi eller någon annan form av allvarlig ätstörning.

 

%d bloggare gillar detta: