Vad är ätstörningar? Vilka är symptomen för bulimi och anorexia? Hur botas de?

Ätstörningar är tyvärr ganska vanliga i Sverige. De flesta som drabbas är unga kvinnor och tonårstjejer. Men, man tror att cirka en av tio fall av ätstörningar är av manligt kön.

Dessutom diskriminerar inte ätstörningar. De kan drabba vem som helst, när som helst, oavsett kön eller ålder.

Om man har en ätstörning har man ett osunt förhållande till mat, man äter antigen för mycket eller för lite, eller så pendlar man mellan båda ytterligheterna.

Det är svårt att svara på vad som är orsaken till att en individ drabbas av en ätstörning. Ofta är det flera faktorer som spelar in. Att man varit med om en traumatisk upplevelse, att man är deprimerad eller att man med tiden utvecklat ett osunt förhållande till träning och mat.

Den vanligaste typen av ätstörning bland yngre tonåringar är anorexia nervosa (självsvält). De drabbade ungdomarna som lider av anorexia känner sig feta, trots att de egentligen väger för lite. Allt handlar om att minimera intaget av mat, av kalorier. De lider av en extrem rädsla för att gå upp i vikt. I de allra flesta fall är anorexia en övergående sjukdom men det är också en av de psykiska sjukdomar som har högst dödlighet, så den måste alltid tas på stort allvar!

Symptom på anorexia inkluderar kroppsfixering, en förvriden självbild och att man konsekvent sätter i sig mindre energi än vad kroppen behöver. Överdrivet motionerande kan också vara ett symptom på anorexia. Andra symptom är till exempel frekventa kräkningar och hyperaktivitet.

OBS! Vid minsta misstanke om att du eller någon närstående lider av en ätstörning ska du inte förlita dig på informationen på webbsidor som denna. Ta kontakt med närmaste vårdcentral för rådgivning!


Bulimi nervosa liknar anorexia i det avseende att sjukdomsbilden också präglas av att man är missnöjd med sin kropp och är besatt av att gå ner i vikt. Den stora skillnaden är dock att en bulimiker inte alltid är underviktig utan kan ha en helt normal kropp. Bulimi är därför svårare att diagnostisera. Bulimi drabbar för det mesta kvinnor i åldrarna 15-25 år.

Vanliga symptom på Bulimi: man hetsäter (det vill säga äter mycket stora mängder mat snabbt), och man har ett så kraftigt sug efter mat att man inte orkar motstå att äta trots att man försöker gå ner i vikt. Detta hetsätande varvas med överdrivet motionerande, fastande och olika läkemedel som påskyndar viktminskning, som vattendrivande läkemedel och bantningspiller. Det finns ofta ett samband mellan Bulimi och olika ångestsyndrom och depression.

Hur botar man Bulimi? Psykoterapi (KBT) har visat sig vara en mycket effektiv behandlingsform. Även anorexi behandlas med olika typer av psykoterapi.

%d bloggare gillar detta: