Träning och hypnos hjälper mot IBS

Ny svensk forskning visade 2011 att träning kan vara ett effektivt hjälpmedel för de som lider av IBS. Ju mer man rör på sig ju lindrigare blir symptomen.

Ont i magenI studien som involverade 102 patienter med IBS visade det sig att de som fick instruktioner att röra på sig mer, minst 3-5 gånger per vecka 20 minuter per träningspass, hade mindre besvär med sina IBS-symptom efter tre månader. De hade till exempel färre smärtor i magen, mindre problem med avföringen, och tyckte överlag att livskvaliteten ökat efter att de börjat träna mer.

Undersökningen som utfördes på universitetet i Göteborg berörde visserligen en relativt liten grupp patienter, men den är ändå ytterligare ett bevis för hur viktigt det är att vi rör på oss regelbundet.

Nu visar forskning att även hypnosbehandling kan hjälpa mot IBS

I en svensk studie som publicerades i slutet av 2012 fastställer man att hypnos kan vara en effektiv behandlingsmetod för de som lider av IBS. Vad det främst handlar om är att patienterna får lära sig metoder för avslappning (mental och muskulär avslappning) och att de får lära sig att tyda kroppens signaler.

138 patienter deltog i studien på Sahlgrenska och cirka 40 procent upplevde en förbättring av sina symptom. Dessutom upplevde så många som 85 % att effekterna av behandlingen fortfarande sitter i sju år senare. På grund av denna mycket positiva uppföljning menar många att hypnoterapi bör införas i den kliniska vården av människor som lider av svår IBS.

Fakta IBS

  • Man räknar med att cirka 15 % av svenskarna har IBS och syndromet kan därför sägas vara en ”folksjukdom”.
  • De vanligaste besvären visar sig i form av obehag och smärtor i magtrakten, uppblåst mage, svullnad och förändrat avföringsmönster.
  • IBS är en engelsk akronym som står för Irritabel Bowel Syndrome (irriterad/orolig tarm-syndrom).
  • Det finns inga mediciner som botar IBS även om man under senare tid upptäckt att antidepressiva mediciner (i låga doser) hjälpt vissa.
  • Det som främst rekommenderas som behandlingsmetoder är ändringar i kosten, kognitiv beteendeterapi och fysisk rörelse.

Flera svåra folksjukdomar som till exempel IBS, diabetes, hjärtsjukdomar kan förebyggas eller lindras genom en aktiv livsstil. ”If you have no time for exercise, you better reserve a lot of time for disease.”

Läs artikel om de vanligaste magbesvären. 

%d bloggare gillar detta: