Kaffe minskar risken för cancer

En kopp kaffe
Kaffe kan motverka såväl bröstcancer som prostatacancer

Vi har tidigare skrivit om kaffes nyttiga effekter på hälsan. Nu har amerikanska forskare kommit fram till att sex koppar kaffe om dagen leder till en minskad risk för att man ska drabbas av aggressiv prostatacancer med upp till 60 % (för de som dricker 1-3 koppar om dagen minskar risken med 30 %). Kaffet verkar också minska risken för andra typer av cancer i prostatan.

Många faktorer spelar in och det är svårt att bedöma hur många koppar kaffe man bör dricka för att uppnå ett maximum av positiva effekter. Det är alltså för tidigt att ge någon form av rekommendation. Fler undersökningar av kopplingen kaffekonsumtion och dess eventuellt preventiva effekter mot olika typer av prostatacancer behövs.

Det bör också noteras att den nya amerikanska undersökningen även visar att koffeinfritt kaffe leder till positiva effekter.

En svensk undersökning som utfördes nyligen visade dessutom att fem koppar kaffe om dagen för kvinnor kan minska risken för att drabbas av aggressiva typer av bröstcancer med upp till 50 %.

Överdriven konsumtion av kaffe kan dessvärre leda till magproblem, och även mindre doser koffein kan ibland, enligt sakkunniga, leda till förvärrad ångest för de som lider av olika former av ångestproblematik. Sex koppar om dagen kan med andra ord innebära en lite väl hög kaffekonsumtion vilket man bör ha i åtanke innan man börjar bälga i sig kaffe som en prostatakur.

Källor: Dagens Medicin, 18/5, 2011.

%d bloggare gillar detta: