Förbättra minnet och skydda hjärnan genom att inkludera bär i din kost

Bär

En genomgång under förra året av olika forskningsrapporter visade att om man inkluderar bär i sin kost dagligen kan det stärka minnet.

Bär förbättrar alltså hjärnfunktionen och motverkar åldersrelaterad försämring av minnet. Forskarna hävdar att laboratorie- och djurundersökningar tyder på att bär är bra för hjärnans signalsystem som är involverat i inflammation och celldöd. Nettoeffekterna av bärens påverkan på dessa processer kan till och med bromsa åldersrelaterade hjärnsjukdomar som Alzheimers och demens. Undersökningar har också visat att träning också kan motverka åldersrelaterade försämringar av hjärnan.

Bär som man kunnat konstatera är på olika sätt bra för hjärnan inkluderar bland annat blåbär, tranbär, jordgubbar, björnbär och vindruvor.


Först och främst är det den höga mängden antioxidanter i bär som hjälper till att skydda hjärncellerna från ria radikaler. Dessutom förändrar bären hur neuroner i hjärnan kommunicerar. Dessa förändringar verkar kunna förhindra inflammationer och skyddar på så sätt kontrollen över rörlighet och funktion.

Nya rön menar att bär rensar hjärnan från gifter

En ny studie utförd på möss tyder på att bär kan spela en viktig roll vad det gäller att rensa hjärnan från giftiga proteiner. Undersökningen som presenterades på konferensen ”Experimental Biology 2013” visar att möss som fått bär i kosten under 2 månader utvecklat ett bättre skydd mot strålning (som är menat att skynda på åldringsprocessen hos möss). Man tror att den skyddande effekten kommer från bärens höga innehåll av potenta antioxidanter.

Denna forskning kan vara ett viktigt genombrott i kampen mot hjärnsjukdomar som Alzheimers och Parkinson eftersom dessa är starkt förknippade med förekomsten av giftiga proteiner i hjärnan. I nästa skede kommer forskarna att undersöka om bär har en lika god effekt på människor i åldrarna 60-75 som på möss (ofta brukar så vara fallet).

Även om studier på såväl djur som människor har visat flertalet positiva effekter av att inkludera bär i kosten så anser forskarna att det behövs fler undersökningar för att kunna avgöra om de goda effekterna, som förbättrat minne, är resultatet av individuella sammansättningar i bären eller resultatet av unika kombinationer av kemikalier i varje bär.

Detta är dock av akademiskt intresse. Allting tyder på att vi skulle må bättre av att äta mycket mer bär. Sverige har dessutom skogar fulla av de godaste och nyttigaste bären man kan föreställa sig.

Källor: webmd, 9/12-2012, Huffington Post 27/3, 2013.

%d bloggare gillar detta: