Vintern leder till ohälsa och förkortar livslängden med 6 år för varje 10 grader minus

Vintern är vacker men inte bra för hälsanTidningarna älskar att spekulera i prognoser för vintern. Det är dock omöjligt att förutspå i förväg hur kall och snörik vintern kommer att bli. Det enda vi vet på dessa breddgrader är att för många av oss är till och med de mildaste av vintrar för kalla, för mörka och för långa.

Alltför många sitter inomhus stora delar av vintern och huttrar och får därmed alldeles för lite solljus, luft och rörelse. Det bästa man kan göra är, hur mycket man än ogillar vintern, att bita ihop och se till att gå ut och få dagsljus och frisk luft dagligen, allt för att motverka vinterns negativa effekter på hälsan. Vintern är nämligen inte, hur mycket man än tycker om vinteraktiviteter och vackert snöklädda landskap, en hälsosam årstid. En undersökning från Finland har visat att det kalla klimat är associerat med sjukdomar och tidig död – och ju kallare det är ju sämre ser statistiken ut.

Vintern är inte bra för hälsan

Sedan tidigare har forskning visat att människor som lever i kallare klimat jämfört med de som lever i varmare klimat har sämre hälsa, och de uppvisar även tecken på att deras förmåga att tänka klart är försämrad.

Den finska undersökningen fokuserade på 27 olika regioner: Ryssland, USA, Kanada och de nordiska länderna (inklusive Sverige). Sedan räknade man ut medeltemperaturen i dessa regioner mellan 1951 och 1990. Nästa steg i undersökningen var att titta på olika hälsomarkörer i dessa områden: livslängd, sjukdomar, spädbarnsdödlighet. Man tog även med faktorer som inkomst, befolkningstäthet och utbildningsnivå.

Vintern påverkar hälsanKalla temperaturer under vintern kunde sedan länkas samman med en lägre förväntad livslängd hos såväl kvinnor som män, och spädbarnsdödligheten står i relation till hur kallt det blir. Ju kallare väder ju sämre hälsa. För varje 10 grader kallare det blir kan män räkna med att dra bort sex år från den beräknade livslängden, och spädbarnsdödligheten ökar med fyra för varje tusen födda barn.

Vad det är som gör att vintern är dålig för hälsan specifikt framgår inte riktigt av undersökningen. Men att man är mer inaktiv under vintern, och framförallt, att man inte får tillräckligt med solljus antas vara två stora faktorer.

Forskarna till studien påpekade när den publicerades att man inte hade tillgång till alla variabler, som till exempel rökning, fysisk aktivitet och övervikt.

Funderar du på att flytta utomlands för att komma undan de långa vintrarna? Malta har man kommit fram till är den mest hälsosamma platsen att bo på tack vare sitt otroligt behagliga klimat. I den bästa av världar skulle artikelförfattaren själv vilja spendera vintrarna genom att resa till Karibien på långsemester.

Källa: University of Toronto Magazine, 16/3, 2010.

%d bloggare gillar detta: