Långvarig hosta under vintern förvärras ofta av torr luft – vanliga orsaker till att hostan blir kronisk

Många av oss får ofta långvarig hosta under vintern som varar från första förkylningen på senhösten fram till våren. Rethostan är en ständig och mycket irriterande följeslagare, särskilt om den återkommer även på natten.

Man anses ha kronisk hosta när den varat i längre än 8 veckor. Det finns statistik som pekar på att upp till 40 procent av alla amerikaner och européer drabbas av kronisk hosta minst en gång under sin livstid. Långvarig hosta är en av de 5 vanligaste anledningarna till att man besöker doktorn.

Problemet med långvarig hosta under vintern kan många gånger bero på att värmen hemma i huset eller lägenheten dras på lite extra och gör luften torr inomhus. Går du ut en kall dag med torr luft känner du direkt hur slemhinnorna påverkas och hostan blir ännu värre. Inomhus är det dock inte alltid så påtagligt att luften är för torr. Men många människor påverkas negativt av den torra luften, och våra krukväxter likaså.

Fontäner ökar luftfuktigheten

Det finns flera lösningar för att åtgärda problemet och öka luftfuktigheten inomhus. Du kan till exempel köpa moderna luftfuktare, men billigare och trevligare blir det helt klart att helt enkelt satsa på en klassisk vattenfontän. Dessa vattenfontäner i olika material, som keramik, skiffer och plast, höjer luftfuktigheten på ett naturligt sätt, och renar dessutom luften från skadliga partiklar. Dessutom verkar det stilla porlandet från en vattenfontän lugnande.

Så, lider du av irriterade slemhinnor och torrhosta kan det helt klart värt att investera i en eller ett par mellanstora inomhusfontäner som är tillräckligt små för att passa på bordet eller i bokhyllan!

Vanliga orsaker till långvarig hosta

I en undersökning från 2006 på kvinnor (medelålder 48) visade det sig att 39 % av de som hade haft hosta i längre än 6 månader led av astma. 9 procent av kvinnorna led av kronisk ”post nasal drip” (baksnuva), 11 procent fick diagnosen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Just KOL är för övrigt mycket ovanligt hos icke-rökare.

Långvarig hosta är mycket påfrestandeLångvarig hosta kan också orsakas av så kallad Gastroesofageal refluxsjukdom, det vill säga att magsyra från magen stör andningsvägarna (det är inte alla som lider av detta som känner symptom som halsbränna).

Även långvariga infektioner kan orsaka kronisk hosta.

Vissa individer kan också utveckla en långdragen hosta som en biverkning av vissa mediciner (som till ACE-hämmare).

Även sömnapné kan faktiskt orsaka kronisk hosta. Det finns med andra ord starka anledningar till att besöka läkaren om hostan håller i sig längre än 8 veckor och/eller är ovanligt kraftig.

Källor: CNN.com, medxort.com

%d bloggare gillar detta: