Nytt fitnesstest i amerikanska armén

Amerikanska soldater på språng

Den amerikanska armén uppdaterar sitt fitnesstest (och ”stridsberedskapstest”) för första gången på 30 år. Bland annat motiverar man förändringen med att ”antalet situps man mäktar med reflekterar inte på något sätt hur väl förberedd en soldat är att överleva på slagfältet”.

Tidigare testade man soldaternas fysiska förmåga vartannat år, och fokus låg mycket på situps, armhävningar och en löptur på 2 engelska mil.

För att komma fram till ett nytt sätt att mäta fitnessförmågan har den amerikanska armén utfört över 10, 000 tester. Dessutom använde man sig av erfarenheter från krigsskådeplatserna i Irak och Afghanistan för att komma fram till ett test som verkligen mäter relevanta fysiska förmågor. Till exempel bär soldaterna som befinner sig i krig på vapen och skyddsvästar som sammanlagt väger mellan 18-31 kilo. Många gånger gör de det dessutom i stressiga situationer, genom hård terräng. Att vara en modern soldat kräver en mycket hög fitnessnivå.

Det nya testet för att mäta den allmänna fitness-förmågan inkluderar en löptur på 2 engelska mil (3,2 kilometer), en roddövning, ett sprint-moment på 60 yards (54,8 meter), x antal armhävningar på en minut, samt stående längdhopp.

I ett annat test (som görs innan man skickas ut i strid) ska man dessutom bevisa att man klarar av att dra en släde med sandsäckar som sammanlagt väger 81,6 kilo. Detta moment ska simulera att dra en skadad kamrat ut ur krigszonen.

Andra test som man genomför för att visa att man är stridsduglig inkluderar att springa 400 meter med ett gevär, klara av en hinderbana i full stridsmundering samtidigt som man visar att man kan sikta med geväret, och slutligen behöver man bevisa att man klarar av att springa på en balansbräda samtidigt som man bär på ammunition med en sammanlagd vikt på 8 kilo.

Man funderar på att genomföra dessa tester en gång i halvåret och om man inte klarar dem anses man vara ”oduglig för strid”.

Från början var det tänk att pullups skulle vara det moment som främst bedömer en soldats styrka. Pullups är helt enkelt ett överlägset mått på funktionell styrka, men i slutändan ersätter man detta moment med en minuts armhävningar. Orsaken till detta var att man i tester upptäckte att för många kvinnor i så fall inte hade klarat av de i övrigt könsneutrala testerna.


Läs mer om bland annat pullups.

De nya testerna kommer regelbundet att utföras på alla soldater och officerare, inklusive reservister, nationalgardet och till och med återinkallade soldater som är 60 plus.

Man håller för närvarande på att standardisera testen för män, kvinnor och olika åldersgrupper. Många vill dock helst inte se några skillnader alls i testen, oavsett kön, vikt eller ålder.

%d bloggare gillar detta: