Grön färg är bra för din kreativitet

Grönt blad

Under kategorin fascinerande forskning placerar vi de nya rönen om sambandet mellan kreativitet och färg. Enligt tyska forskare så kan vi öka vår kreativa förmåga markant bara genom att titta på grön färg.

Forskarna lät 65 deltagare göra ett kreativitetstest på nätet som varade i två minuter. Innan testet fick deltagarna titta på en inloggningsbild. I den ena gruppen var bilden vit och i den andra gruppen grön. Den gröna gruppen gjorde genomgående, cirka 20 procent, bättre ifrån sig på testet. Man upprepade sedan samma test med rött, grått och blått och den gröna färgen var överlägsen i samtliga test vad det gäller att främja den kreativa förmågan.

Man tror att detta beror på att visuella signaler av olika slag kan kopplas till våra tankar och vårt beteende. Den gröna färgen, som är så vanligt förekommande i naturen, påverkar de delar i vår hjärna som associeras med utvecklin och tillväxt. När vi tänker på tillväxt har det dessutom visat sig att vi motiveras till förbättring att kunna bemästra olika sysslor. Detta är den enklaste förklaringen till varför vår kreativitet tillfälligt får en skjuts när vi utsätts för en grön färg.


Andra studier har dragit samband mellan färger och attraktion. Till exempel blir vi attraherade av människor i rött samtidigt som färgen hämmar vår analytiska förmåga.

Hur ska vi då kunna dra som mest nytta av att grönt främjar vår kreativitet? Enligt forskarna räcker det med att titta på färgen. Sätt upp gröna tapeter i arbetsrummet, ha en grön bakgrundsbild på datorn, ha flera gröna växter i hemmet, etc. Det räcker med att titta på den gröna färgen i endast ett par sekunder för att det ska ge resultat.

Eller varför inte ge dig ut på en motionsrunda i skogen? Andra studier har dessutom visat att vi blir mer kreativa i samband med att vi rör på oss.

I följande artikel kan du läsa om vilka tider på dagen som vi är som mest kreativa.

Gröna naturmiljöer påskyndar läkandeprocessen.

 

%d bloggare gillar detta: