Vilken tidpunkt på dagen är man som mest kreativ?

Kreativitet har hamnat under forskarnas lupp på senare tid. Bland annat har psykologer undersökt vilka tider på dagen som vi är mest kreativa beroende på vilken typ av kreativitet det handlar om och hur kreativiteten påverkas av våra biologiska rytmer. När är en nattmänniska respektive en morgonmänniska som mest kreativ, och på vilket sätt?

Kreativ
Vår kreativa förmåga skiftar under dagen

I denna studie lät man deltagarna utföra två olika typer av kreativitets-test. Det ena testet mätte deras förmåga till att uppnå insikter, en typ av problem som kräver en radikal lösning i form av att ”tänka utanför boxen”.

Det andra testet var mer inriktat på deltagarnas förmåga att lösa analytiska problem, dvs. en typ av problem som kräver att man sakta och metodiskt jobbar sig fram till en lösning, som till exempel att bokföra.

Båda dessa typer av problemlösande är viktiga för kreativiteten men man använder dem i olika skeden av den kreativa processen. Vad forskarna kom fram till var att morgonmänniskor är mer benägna att hitta en lösning som kräver att de ”tänker utanför boxen” på kvällstid. Och det rakt motsatta förhållande gällde för kvällsmänniskor, som alltså är mer benägna att hitta en radikal lösning till ett problem vid den tidpunkt på dygnet då de ”mår som sämst”, dvs. morgonen.


Vad kan då detta bero på? Rent logiskt känns det ju som att det borde föreligga ett omvänt resultat vad det gäller den kreativa processen. Om vi tar morgonmänniskorna som exempel så tror forskarna att de lättare löser ett mer komplicerat problem på kvällen, när de är som tröttast, eftersom när man är som tröttast är man mindre fokuserad, och det är då enklare att hitta samband mellan, till synes, orelaterade idéer, ”att tänka utanför boxen”. Och det är lättare att tänka analytiskt och metodiskt (till exempel bokföra) när man behöver ha så skarpt fokus som möjligt (i morgonmänniskornas exempel alltså på morgonen).

Det är också när man ägnar sig åt fokuserat, analytiskt tänkande som man inser vilka osannolika lösningar man kom fram till när man mitt i natten trodde att man ”tänkte utanför boxen”, men i själva verket bara vävde ihop ren smörja….

Källa: Wieth and Zacks (2012), Spring.org.uk

%d bloggare gillar detta: