Mycoplasma som kan leda till lunginflammation allt vanligare i Sverige

Mycoplasma
Mycoplasma kan leda till lunginflammation

Redan under förra året rapporterade Sveriges laboratorier att det finns ovanligt mycket mycoplasma i landet och nu verkar fallen öka ytterligare. Mycoplasmabakterien är besvärlig eftersom den i tio procent av fallen leder till en svårbehandlad lunginflammation.

Vanliga symtom på att man drabbats av denna elakartade förkylningsbakterie är irritation i svalget, hosta som snabbt går över till torrhosta, feber, snuva och huvudvärk. Det är viktigt att man isolerar sig och inte går till jobbet eller skolan förrän man är frisk eftersom det är en mycket smittsam bakterie.

Det är främst unga vuxna och barn som drabbas av mycoplasma. De flesta som blir sjuka behöver inte oroa sig då inflammation läker av sig själv. Det händer dock att även unga och starka individer behöver läggas in och behandlas med stark antibiotika och syrgas. Om man blir riktigt dålig och får hög feber och hostar illa så kan det vara ett tecken på att man utvecklat lunginflammation. Man ska då uppsöka läkare så fort som möjligt.

Mycoplasmabakterien kan vara särskilt farlig om man av en eller annan anledning har ett nedsatt immunförsvar. Till exempel är det vanligt att vissa former av mediciner sänker immunförsvaret och gör det svårare att behandla patienten för lunginflammation.

Det verkar som om det bara är Norden som har ovanligt många sjukdomsfall med mycoplasma för tillfället. Till exempel hade Danmark ovanligt många fall förra året och en dansk studie rapporterar att det är vanligt att antalet rapporterade patienter som drabbats av mycoplasmabakterien har sina toppar som kan vara i upp till två år. Smittskyddsinstitutet räknar med att det senaste utbrottet, som alltså verkar härja för fullt i Sverige just nu, kommer att klinga av under slutet av 2012.

Skydda dig mot bakterien utan att gå till överdrift

Du skyddar dig mot mycoplasma som mot vanliga förkylningar. Tvätta händerna ofta, vistas inte i rum med sjuka personer mer än nödvändigt, tvätta frukten du köpt på affären, etc.

Källa: Smittskyddsinstitutet, DN, Institutet för hälsa och välfärd

%d bloggare gillar detta: