Inget samband mellan tandlossning och snus

Lössnus under läppen
Snus leder inte till tandlossning

Snus leder inte till tandlossning konstaterar forskare vid Karlstads Universitet. Många har länge trott att snus leder till att tänderna riskerar att lossna med tiden. Forskarna i Karlstad har dock undersökt svenska snusare under tre decennier och kunde inte hitta något samband mellan snus och tandlossning. Vad det gäller rökarna som ingick i samma undersökningsgrupp är prognosen mycket dystrare. Det visar sig nämligen att rökare löper tre till sex gånger större risk att drabbas av tandlossning jämfört med icke-rökare.

Dock är det sedan tidigare bevisat att snus kan leda till vissa skador på tandköttet, i synnerhet då på den punkt under läppen där snusaren vanligtvis placerar snusen. Denna risk gäller i synnerhet för snusare som brukar lössnus.

Det finns några undersökningar utförda om snus och hål i tänderna, men de har inte resulterat i några konkreta slutsatser. Däremot är det många som har uppfattningen att snus skyddar munnen mot karies, vilket med största sannolikhet är en myt. Snus verkar inte göra någon skillnad åt vare sig ena eller andra hållet vad det gäller tandhälsan.

I övrigt är forskningen kring snus och eventuella effekter på hälsan ofullständig. De flesta läkare anser att eftersom snusare får i sig så mycket nikotin borde detta med stor sannolikhet leda till oönskade hälsoeffekter av olika slag. Det är dock få undersökningar som kommit fram till några konkreta faror med snusandet. För inte alls länge sedan stod det på snusdosorna att de leder till cancer, men då ingen undersökning kunnat fastställa att snus leder till cancer fick man byta ut varningstexten som numera lyder ”Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallande”.

Många snusare hävdar dock att de mår mycket bättre såväl mentalt som fysiskt efter att ha slutat snusa. Det verkar främst vara den starka graden av beroende som många upplever som ett problem med sitt snusande. Att vara fast i ett beroende är att vara mentalt ofri. Det är den främsta anledningen till att du inte bör börja, eller att du alternativt bör sluta snusa.

 

%d bloggare gillar detta: