Går man upp i vikt när man slutar röka? Hur stor är viktuppgången?

Rökare går ofta upp i vikt när de slutat med cigaretter

Går man upp i vikt när man slutar röka? Ja, tyvärr verkar de flesta göra det. Nikotinet hämmar enligt undersökningar aptiten och förmodligen är det så att den höjer ämnesomsättningen något också. Dessutom förbättras lukt och smaksinne efter att man slutat röka vilket gör att maten framstår som mer aptitlig än någonsin. Så när en person slutar röka är det alltså inte konstigt att han eller hon går upp i vikt. Ofta brukar man gå upp 2-3 kilo efter att man slutat, och det är inte ovanligt att man hamnar i en ond cirkel som leder till en ännu större och varaktig viktuppgång. Ett beroende sitter alltid i hjärnan, så när en person slutar med en relativt beroendeframkallande drog som snus eller cigaretter så kompenserar man beroendet med andra belöningar. Summan av alla laster är konstant som det heter.

En svensk studie från mitten av 2000-talet visade för övrigt att storkonsumenter (minst fyra dosor i veckan) av snus löper 70 % större risk att drabbas av fetma. Så vitt vi vet finns det inga undersökningar på snusare och deras vikt när de slutar med sitt begär. Det verkar dock som om att snusare i regel också lägger på sig en del extra fett runt midjan när de slutar med snuset.

Såväl rökare som snusare bör vara medvetna om att de kan bli extra hungriga upp till ett par månader efter att de slutat. Medvetenhet om hur mycket man äter, och vad man äter är mycket viktigt för att hålla vikten. Det kan, även om det låter extremt, vara en mycket god idé att föra en dagbok över hur mycket man äter veckorna efter att man slutat röka eller snusa för att undvika viktuppgång. Att gå ner i vikt är nämligen ofta en lång och mödosam process för många.

Det är också viktigt att de tränar mycket och fokuserar tankarna på annat än att stimulera hjärnans behov av konstanta belöningar i form av skräpmat, godis eller nikotin.

Många som försöker sluta röka eller snusa känner också att det hjälper om de undviker alkohol under denna period. Alkohol stärker begäret, och försvagar omdömet.

En annan intressant aspekt i sammanhanget

Våg, askkopp och cigaretter De senaste åren har man kommit fram till att nikotinet påverkar den del av hjärnan som signalerar till kroppen att man fått tillräckligt med näring i sig. När man röker så aktiveras alltså en mättnadskänsla via nikotinet och man får minskad aptit.

Enligt svenske hjärnforskaren Martin Ingvar som kommenterade upptäckten i radio är det alltså så att nikotinet i cigaretter och snus egentligen bara döljer en övervikt som vill ut, så att säga. Ungefär på samma sätt som koffeinet i kaffe egentligen inte piggar upp storkonsumenter av kaffe. De har för länge sedan blivit immuna för dess effekter och håller bara den latenta tröttheten, som skulle uppstå om de slutade dricka kaffe, stången.

Det var forskare på Yale, som i samband med att man egentligen studerade antidepressiva medel på möss, hittade en gen som bevisar varför det finns ett tydligt samband mellan viktuppgång och avslutad rökning.
I USA diskuterar man upptäckten av denna gen som glädjande för rökare som oroar sig för att gå upp i vikt om de slutar (eftersom man förhoppningsvis kan utveckla nya mediciner baserat på denna upptäckt). Men det är förstås rimligt att anta, eftersom forskningen fokuserade nikotin och inga andra ämnen i cigaretterna, att samma gen påverkas på samma sätt vid snusbruk.

%d bloggare gillar detta: