Fem nyttiga anledningar till att gråta mer

I en intressant artikel i Answers Magazine skriver Jerry Bergman om hur tårar är ett av livets stora mirakel som fungerar så väl och så självklart att vi ”tar dem för givet”. Tårar är enligt honom nyttiga av den anledningen att de läker oss mentalt, fysiskt och andligt.

Kvinna gråter

Just den andliga delen kan vi inte uttala oss så mycket om, men det är ändå fascinerande hur tårarna innehåller ämnen som dödar bakterier, och hur hela processen när vi fäller emotionella tårar är lugnande för hela kroppen.

Tårar uppstår oftast som en känslomässig respons på vissa känslor, oftast smärta eller sorg. Men människor fäller tårar även av andra anledningar. Till exempel kan människan gråta i samband med att hon bevittnar skönhet och, som psykologen Stephen Sideroff uttrycker det, ”människan släpper sin gard, sitt försvar, och upprättar en bro med någonting djupt i sitt inre”.

Faktum är att våra känslomässiga tårar är en av de avgörande beteendemässiga detaljerna som skiljer oss från djuren. De flesta forskare menar att människan är det enda djur som fäller tårar som en respons på inre känslor.

Några anledningar till varför tårar, såväl känslomässigt utlösta som tårar som uppstår av fysiska orsaker är bra:

  • Att gråta är nyttigtTårar smörjer ögonen och återställer fuktbalansen. Tårar är alltså nödvändiga för vår syn.
  • Tårarna tar även bort gifter ur kroppen. I en intressant undersökning konstaterade man att tårar som utlösts av sorg eller andra betungande bekymmer innehåller mer gifter än tårar som uppstår vid irritation (som till exempel när man skalar en lök eller får sand i ögonen).
  • Tårar minskar stress då de rensar kroppen på ämnen som associeras med en hög anspänning. Det verkar också som att nivåerna av stressämnen ökar i kroppen om man håller tillbaka tårarna. Det är med andra ord en bra idé att tillåta sig själv att gråta, och inte se denna förmåga som ett tecken på svaghet utan snarare en styrka.
  • Våra tårar behövs för att döda bakterier och virus som vi utsätts för varje dag.
  • Den kanske mest underskattade men ändå viktigaste anledningen för att gråta är att tårarna frigör instängda känslor och innebär en katharsis, ”känslomässig rening”.


Källa: Psychcentral, Webmd

%d bloggare gillar detta: