Cigarettröken är radioaktiv

Askkoppar bildar symbolAtt cigaretter är farliga för hälsan kommer kanske inte som en nyhet. Cigaretterna innehåller, som vetenskapen hittills känner till, fler än 7000 kemikalier, varav 250 är giftiga och 70 cancerframkallande.

Men visste du att det är så illa att man upptäckt de radioaktiva tungmetallerna bly 210 och Polonium 210 i tobaksrök?

När uran, en metall, bryts ner så frigörs radium som radongas i atmosfären. När detta väl skett så bryts radongasen forts ner och producerar bly och polonium 210 som är mycket radioaktiva ämnen.

Cigaretternas dödliga historia.

Hur tar sig dessa ämnen in i tobaksplantan?

När radonet frigör radongas från jorden som omger tobaksplantorna så bildas det alltså små bly- och poloniumpartiklar som flyter omkring och fäster på damm som i sin tur fäster sig på tobaksplantan. Tobaksplantan är försedd med små klibbiga hår. Det är i detta hår som de radioaktiva ämnena fastnar, och stannar kvar hela vägen från plantan på fältet till rökarens lungor.

Läs vad som händer i kroppen när du slutar att röka.

Undersökningar har visat att de radioaktiva ämnena lagras i lungorna och ökar risken för att drabbas av lungcancer. Faktum är att en person som röker mycket under en lång tid kan samla på sig förbluffande mycket radioaktiva ämnen.

Snus och andra tobaksprodukter då? Ja, inte är tobaken nyttig, men det verkar som om att det är när man drar ett halsbloss av tobaksrök som dessa radioaktiva ämnen får en möjlighet att ta fäste i kroppen.

Det fungerar som så att bly och polonium fäster på cigarettens tjära som lagt sig en speciell, finkänslig del, av lungorna. Det är när lagret av dessa radioaktiva tungmetaller byggs upp i lungorna som forskarna tror att risken för att drabbas av lungcancer ökar markant.

Vanliga abstinensbesvär.

Andra spektakulärt giftiga ämnen i cigaretter

  • Ammoniak, som annars bland annat används vid rengöring av guld.
  • Kolmonoxid som annars återfinns i bilavgaser och brandrök.
  • Tjära, som bland annat används till att täta båtar och tak.
  •  Vätecyanid som bland annat använts som bekämpningsmedel mot vägglöss.
%d bloggare gillar detta: