Uppfinningen som dödade fler än 100 miljoner människor under ett sekel

Den under 10 centimeter långa uppfinningen, smal som en penna och oskyldigt vit, är den dödligaste uppfinningen i mänsklighetens historia. Bara under 1900-talet dödade den 100 miljoner människor, ungefär lika många som krigföring – och då ska vi ha klart för oss att inget annat sekel, trots god konkurrens, lyckades skrapa samman en så överlägset blodig samling med krig.

Ödeland

År 2000 fastslog man att cigaretten står för 1,1 miljoner dödsfall per år. I en rapport om hälsoläget i världen inför år 2013 konstaterade man att tobaksprodukter nu orsakar svindlande 6,3 miljoner dödsfall om året.

Historien om den moderna cigaretten

Tobak har man rökt på olika sätt väldigt länge, men den moderna cigaretten uppfanns av James Buchanan Duke under sent 1800-tal. Inte nog med att han var med och utvecklade en maskin som kunde massproducera färdigrullade cigaretter, han var också den första att inse vikten av marknadsföring och effektiva distributionskedjor.

1882 slog sig Duke samman med den unge mekanikern James Bonsack och tillsammans byggde de (Bonsack´s Machine) en maskin som kunde massproducera färdigrullade och symmetriskt perfekta cigaretter. Visserligen stötte man på nya problem som hur man skulle behålla fukten i maskintillverkade cigaretter (genom att tillsätta olika kemikalier), men detta löste man snabbt och snart hade deras maskin revolutionerat hela cigarettindustrin.

Innan denna maskin producerade Dukes cigarettfabrik cirka 200, av unga flickor, handrullade cigaretter per dag. Nu kunde man plötsligt tillverka över 120, 000 cigaretter (!) per dag. Man producerade helt enkelt fler cigaretter än vad man kunde sälja, utbudet blev större än efterfrågan. Lösningen var självklar. Man skapade ett större behov genom mördande marknadsföring.

Den nytänkande James Duke marknadsförde bland annat cigaretterna genom att dela ut gratis cigaretter på skönhetstävlingar, sponsra hästlopp, och placera annonser i det nya mediet veckotidningen. År 1888 spenderade han över (i dagens penningvärde) över 150 miljoner kronor per år på marknadsföring. Fram till sekelskiftet så ökade rökarna i USA fem gånger om. Till Sverige kom för övrigt tobaken år 1601, och den första cigarettfabriken (Gävle) startade sin verksamhet 1904.


Den stora ökningen av rökare i västvärlden skedde efter första världskriget och ett trendbrott skedde inte förrän (i utvecklingsländer ökar dock antalet rökare än idag) under 70-talet. Enligt tobaksfakta.se så röker cirka 20 procent av befolkningen i Sverige idag.

Gammal amerikansk tidningsannons för cigaretterLänge trodde man att cigaretter var mer hälsosamma än cigarrer eftersom de trots allt var som ”mindre cigarrer”. Faktum är att under en väldigt lång period marknadsfördes cigaretter som ”bra för hälsan”. Under perioder i historien har tobak ansetts kunna bota allt från cancer till dålig andedräkt. Visserligen fanns det individer som tidigt insåg farorna med rökningen. Till exempel skrev Sir Francis Bacon redan 1610 och varnade ”att det är väldigt svårt att sluta röka”, men det tog lång tid innan man verkligen insåg vidden av hur farliga cigaretter är.

Då kom man på att rökning orsakar cancer

Under 1950-talet började det komma allt fler vetenskapliga rapporter som länkade samman cancer med rökning. Såväl rökare som tobaksbolag avfärdade dock detta till att börja med. I takt med att rapporterna runtom i världen alltmer frekvent bevisade ett direkt orsakssamband mellan rökning och lungcancer så svarade tobaksbolagen med att lansera ”nyttigare cigaretter”, med filter och mindre tjära.

Vill du sluta röka och letar efter motivation? Läs om hur otroligt snabba och direkta effekter som uppstår när man slutar röka.

Tobaksreklam förbjöds inte helt i Sverige förrän 1993. Varningsreklam började dock dyka upp på cigarettpaketen redan 1977 (många länder började med detta långt tidigare). Det var också under 1970-talet som den stora nedgången i antalet rökare skedde.

Flera debatter pågår än i dag runtom i världen om huruvida de stora tobaksbolagen tidigt kände till farorna med rökning eller inte. Debatten är dock en moralisk blindtarm och lika poänglös som en tredje tutte. Cigaretter fortsätter sälja riktigt bra. Precis som på 1600-talet då tobaken kom till Europa och ansågs lika mycket värt ”som guld” så fortsätter den göra många människor oändligt rika, och ännu fler oändligt döda.

WHO räknar med att, om inget görs, att 100 miljoner människor kommer dö av tobaksrelaterade sjukdomar de närmaste 30 åren. Genom att ta kål på fler människor än vad AIDS, tuberkolos, bilolyckor och självmord kommer göra tillsammans fortsätter cigaretten ohotat att behålla epitetet ”världens dödligaste uppfinning”.

%d bloggare gillar detta: