7 medicinska genombrott som borde få större uppmärksamhet än UFOS och Maya-kalendern

2013 står för dörren, medierna pratar om världens undergång, om accelererande klimatkatastrofer och en europeisk ekonomi som står på knä, blodig, uppgiven med halsen blottad, redo att avrättas. Den polska ”väderchocken” och den kommande, oundvikliga ”super-rysskylan” är bara lite grädde på kakan för klickhungriga journalister.

Om man läser mainstream medier som bara går ut på att sälja skräck och negativa nyheter är det lätt hänt att man bara känner för att ge upp. Om man däremot lyfter blicken lite och tittar bortom de svarta rubrikerna och allmänt meningslösa svenska medierna så framträder en ljusare och varmare framtid. Inte minst inom läkarvetenskapen som på sista tiden gjort en hel del häpnadsväckande genombrott som väcker hopp hos miljontals sjuka människor.

7 medicinska genombrott, som i den bästa av världar, hade fått större uppmärksamhet under året än Ufos och Maya-kalendern:

  • Under 2012 har man i USA kommit fram till slutfasen i testningen av en mycket lovande medicin som bromsar sjukdomsförloppet hos Alzheimers-patienter. Medicinen heter solanezumab, och man hoppas och tror att den snart kommer att godkännas som ett led i behandlingen av Alzheimers.
  • Forskare vid bland annat Harvard har hittat en nyckelfaktor vad det gäller nedbrytning av muskler i samband med åldrande (man har hittat ett protein som heter FGF2 som tros ligga bakom nedbrytningen av muskelceller). Under senare tid har forskningen också, en gång för alla, konstaterat att man aldrig blir för gammal för att träna.
  • Under året har man godkänt ett kirurgiskt ingrepp som implementerar en ”pacemaker för hjärnan” som sänder elektriska impulser till specifika delar av hjärnan och den hjälper bland annat till att behandla kronisk smärta, Parkinsons och skakningar. Och som om detta inte vore nog ska man också påbörja experiment med att behandla patienter som lider av svårbehandlad depression med hjälp av denna fantastiska uppfinning. Faktum är att denna pacemaker för hjärnan tros inom en snar framtid kunna hjälpa till att behandla en lång rad sjukdomar som har sina rötter i hjärnan, som till exempel ätstörningar, minnesförlust och Alzheimers, etc.
  • Man med ett bioniskt benAtt det amerikanska försvaret lägger miljarder på forskning på nya vapen och hur man ska skapa framtidens ”super-soldat” kan man ha många åsikter om. Men ibland, eller ganska ofta faktiskt, spiller deras destruktiva forskning över på den civila världen och leder till någonting väldigt positivt. Det kanske mest uppmärksammade genombrottet på senare tid (med rötterna i bland annat Pentagon-finansierad forskning) är bioniska ben som ska hjälpa folk som bara kan ta sig fram med rullstol annars att gå igen. Den 4 november 2012 blev Zac Vawter den förste mannen att promenera uppför trapporna i ett 103 våningar högt hus i Chicago, med ett bioniskt ben.
  • Den cancerform som tar mest liv är lungcancer. Under året har det dock tänts ett litet hopp då man upptäckt ett nytt lovande sätt att upptäcka cancern tidigt i lungorna innan den hunnit sprida sig (metoden kallas låg dos spiral datortomografi). Som det är i nuläget kan man bara upptäcka lungcancer när den dyker upp på röntgenplåtarna och då är det ofta för sent.
  • Företaget Healthpoint therapeutics har utvecklat en spray av hudceller och antikoagulerande ämnen som skyndar på läkningen av sår. När man testade sprayen på bensår så var effekterna häpnadsväckande och ledde till en snabbare och mer effektiv läkprocess än vad man någonsin sett tidigare på liknande sår. Under 2013 kommer man att gå in i den slutgiltiga testfasen av denna spännande spray.
  • Proteus Digital Health har utvecklat en elektrisk sensor som hjälper folk att kontrollera sitt medicinintag. Patienterna får svälja en liten digital sensor som känner av vilken typ av medicin man intar (genom ett unikt ID) och reglerar timingen på när man ska ta medicinerna. Sedan skickar sensorn data (som blodtryck) till en mobil app som möjliggör det för läkarna att kontrollera och reglera sina patienters intag av mediciner.

Den internationella rymdstationenDessutom experimenteras det för närvarande med bakterier i rymden på den internationella rymdstationen, ISS. Bakterier, virus och svamporganismer beter sig nämligen helt annorlunda i rymden vilket innebär att man kan studera dem på ett helt unikt sätt. Man tror att denna rymdforskning så småningom kommer leda till nya, helt revolutionerande vacciner mot sjukdomar som vi i nuläget inte kan vaccinera mot.


2012 har varit ett bra år för vetenskapen. Vi har på känn att 2013 blir ännu bättre och vi har all anledning att se positivt på framtiden, oavsett vad till exempel Aftonbladets redaktion vill pracka på oss för sensationell, negativt laddad smörja.

Har du tips på andra genombrott inom hälsa (eller vad som helst egentligen) som gjorts under året som du tycker är värt att nämna? Skriv gärna en kommentar här nedanför. 

Källa: http://www.mandatory.com/2012/11/06/10-emerging-medical-breakthroughs/

%d bloggare gillar detta: