Viljan att få en snygg kropp ger sämre motivation än rädslan för att ha en ful kropp

Drömmer du om en snygg kropp? En total förvandling från slapp soffpotatis till muskulös idealkropp? Är din morot i gymmet eller löpbanan att du ska få beundrande blickar på stranden, eller fantiserar du om kommande komplimanger om din kropp av dina vänner?Du kanske borde börja oroa dig för att din kropp inte ska förfalla och bli ful istället.  Detta är ett kraftfullt mentalt vapen i början på ditt träningsprogram. Men ju närmare du kommer dina mål att uppnå en snygg kropp ju viktigare blir det att du istället börjar motivera dig med mer positiva tankar som till exempel ”jag har kommit långt och ser bra ut, men jag kan ännu bättre”.

I ett test utfört på universitet i Bath, England, genomförde man en psykologisk undersökning av såväl tränande män som kvinnor i olika åldrar. Den ena gruppen fick föreställa sig en fysiskt oattraktiv version av sig själva. Samma grupp ombads dessutom att spela upp mentala bilder i sitt huvud på ett framgångsrikt träningsprogram samt ett program som de misslyckades kapitalt med.

Det visade sig att de som hade ombetts att föreställa sig hur de misslyckades med sitt träningsprogram fortsatte att träna på ett mer effektivt sätt eftersom de i större utsträckning skrämdes av tanken att få en oattraktiv kropp.

De som däremot hade blivit ombedda att tänka på hur de lyckades med sin träning började i större utsträckning sluta gå till gymmet eftersom de inte längre stördes lika mycket av tanken att inte se bra ut.

Undersökningens resultat visar varför marknadsföringen bakom fitness- och skönhetsprodukter ser ut som den gör. Rädslan för att misslyckas, eller att bli ful, ger starkare motivation än önskan att lyckas eller få en snygg kropp. Rädslan för att misslyckas blir dessutom en ännu starkare drivkraft när folk kan se tecken på sin kropp som tyder på att de är på väg att ”förfalla” och förvandlas till en mardrömsbild av sig själva.

Citat från professorn: ”När folk uppehåller sig vid tanken på en negativ framtid motiveras de av rädslan, men ju längre bort de kommer från deras rädslor – till exempel en slapp kropp, eller rynkigt skinn – ju mindre motiverade blir de att fortsätta träningen. När detta så blir fallet så bör marknadsförarna motivera folk med en mer positiv inställning”.


Det är också viktigt att understryka att de som försöker tänka positivt i sin träning ganska snabbt tappar motivationen om de inte ser resultat.

Källa: University of Bath (2007, November 28). Fear Is Stronger Than Hope When It Comes To Fitness

%d bloggare gillar detta: