Om vikten av att säga ja och vara positiv

Det ligger mycket i uppfattningen att om man ställs mellan två val, ja eller nej, ska man nästan alltid välja ja. Hur ska man annars komma framåt i livet? Mer och mer forskning visar dessutom hur otroligt kraftfullt det kan vara att verkligen anstränga sig att byta ut negativa tankar mot positiva tankar.

Positiva tankar är viktigare än vad vi trorNyligen skrev Psychology Today en fascinerande artikel i ämnet. Artikelförfattaren hänvisar i artikeln till en rad spännande undersökningar. Till exempel har det visat sig vid magnetröntgen av hjärnor att om din hjärna, i en ögonblicks sekund, exponeras för ordet ”NEJ” så utsöndras det omedelbart en rad stressproducerande hormoner och signalsubstanser. Dessa kemikalier stör omedelbart hjärnans normala förmåga; det logiska tänkandet blir sämre och språkförmågan försämras, etc.

Om man visar ett antal negativa ord under ett par sekunder för en människa som är spänd eller deprimerad så mår denne genast ännu sämre. Ju fler negativa tankar en människa som mår dåligt tänker ju mer påverkade blir de processer i hjärnan som styr minnesförmågan, känslor och sinnesförmågor. Sömn och aptit rubbas och din förmåga att känna lycka och tillfredsställelse under längre perioder blir också försämrad.

Ännu värre blir effekten om du sätter ord på dina negativa tankar, om du för över dem till den fysiska världen, som när du rynkar på pannan i samband med att du säger ”nej.” Faktum är att det är inte bara din hjärna som utsöndrar stresskemikalier när du är negativ utan även mottagarens hjärna.

Ju mer negativt du tänker, ju fler negativa dialoger du hänger dig åt hemma eller på jobbet ju svårare blir det för dig att bryta mönstret. Mest skadliga är negativa ord sagt i ilska.

Ord som framkallar rädsla, som ”kris”, ”fattigdom”, ”sjukdom” och ”död” påverkar också hjärnan på ett mer grundläggande sätt än vad vi tidigare trott. Även när de negativa, rädsloframkallande orden inte är verkliga skadar de. Delar av hjärnan reagerar på negativa fantasier som om de vore verkliga hot i den fysiska världen. Det kan med andra ord vara en bra idé att undvika sensationsblaskor som Aftonbladet som lever på att sälja rädsla och hot… De blåser upp, förvärrar, förvrider och rent logiskt förstår du det. Men ändå påverkas du negativt omedvetet.

Det underbara ordet ja, samt andra positiva ord (och positiva känslors) konsekvenser

”Våga säga nej” heter det ju, men det kanske skulle heta ”våga säga ja”. När psykologer lär sina patienter att förvandla sin oro och sina negativa tankar till något positivt så blir responsen som oftast mycket bra. Problemet är dock att hjärnan inte reagerar lika kraftfullt på positiva ord (därför fokuserar 90 procent av tidningarnas rubriker på det negativa) som den gör på negativa tankar, eftersom de positiva tankarna som uppstår inte tolkas som ett omedelbart hot mot överlevnad.

Enligt positiv psykologi bör vi omvända vår benägenhet att tänka negativa tankar genom att konstant och medvetet tänka så många positiva tankar vi bara kan. Enligt forskning verkar det krävas tre positiva tankar och känslor för att kväva varje negativ urladdning. Människor som inte ersätter de negativa tankarna eller känslorna med minst fem (färre än så har inte en tillräckligt bra effekt) positiva motpoler misslyckas med såväl relationer som karriärer.

Att lyckas med karriären såväl som äktenskapet kräver hårt jobb. Har du till exempel sagt något kränkande (även till synes obetydliga negativa handlingar och ord påverkar) till din partner ska du väga upp för det med fem positiva ord eller handlingar. Det är blod, svett och tårar som präglar inställningen hos de flesta riktigt framgångsrika (läs: positiva) människor.

På samma sätt som negativa tankar påverkas oss även när de inte är verkliga så blir vi lyckligare och känner oss mer tillfredsställda med livet även när våra positiva tankar är irrationella eller rentav fantasier. Det är lätt att avfärda hippierörelsen och New Age-rörelsen som flum. Men faktum är att när vi säger ja istället för nej, när vi tänker på positiva ord som ”kärlek”, ”fred” och ”medkänsla” så trycker vi, så att säga, på ON-knappen på gener som sänker såväl vår fysiska som vår psykiska stress. Elvis Costello sa det bäst: ”What´s so funny about peace love and understanding?”


För att komma åt pudelns kärna i ovanstående forskning kan vi kanske summera med att säga att vi alla bör försöka tänka positivt även när det tar emot. Vi bör ge komplimanger, visa uppskattning och känna tacksamhet.

Dessutom bör vi (vi utgår från att fenomenet ”gratitude journal” har sitt ursprung i delar av ovanstående forskning) varje dag skriva en kort tacksamhetsjournal där vi listar minst fem saker som varit bra med dagen, som vi är tacksamma för.

Läs den engelska artikeln i sin helhet. (som även har källhänvisningar till forskningen)

%d bloggare gillar detta: