Med åldern blir optimala kroppsfunktioner viktigare än att se bra ut naken

En amerikansk undersökning som publicerades i dagarna menar att, och detta gäller i synnerhet för män, att ju äldre vi blir ju mindre hittar vi motivation till att träna i fåfänga föreställningar om hur våra kroppar ser ut nakna. Istället anser vi det allt viktigare att träna för att hålla kroppens funktioner i ett så ungdomligt skick som möjligt.Det finns massor av bra anledningar till varför vi ska träna, men vår motivation skiftar alltså med åren, och varierar mycket beroende på kön, enligt forskare vid Waco-universitetet. Man lät 1800 män och kvinnor med genomsnittsåldern 69 år träna 30 minuter (man fick själv välja aktivitet) de flesta av veckans dagar. Lejonparten av de som ingick i studien var fysiskt passiva innan de påbörjade programmet.

Till att börja med var de flesta deltagare ”lite missnöjda” med sina kroppar men när programmet avslutades efter ett halvår så uppgav de flesta att de gillade sina kroppar mer, eller i sämsta fall ”avskydde dem lite mindre”. Vad det gällde kropparnas funktion i motsats till utseende var dock uppfattningen ännu mer positiv. De flesta upplevde det som att de orkade mer och kunde lättare hantera fysiska utmaningar i vardagen.

Det verkar, att döma av denna, undersökning dessutom vara så att män är mer inriktade på att ha en kropp som är väl fungerande medan kvinnor är något mer måna om kroppens utseende, hur de ser ut nakna.

Tidigare studier har visat att en försämring i kroppsliga funktioner leder till sämre självkänsla och en svagare identitet. Denna studie bekräftade detta och visade att i takt med att individen upplever att kroppen fungerar bättre och ser bättre ut så minskar symptomen på depression. Ökad funktion har dock en klart starkare koppling till det mentala välbefinnandet än hur kroppen ser ut.

Forskarna spekulerar i att ju yngre individer är ju mer benägna är de dock att träna för att ”se bra ut nakna” än fatt örbättra effektiviteten i leder och muskler.

Det är dock tveklöst så att ju mer man håller igång kroppen redan när man är ung ju bättre skick är man i när man kommer upp i åldrarna. Så, om du är ung och inte hittar motivation i fåfängan, försök att tänka långsiktigt och behandla din kropp som ett redskap som behöver underhållas för att hålla längre. Vad du än gör, ligg inte på sofflocket.

Källa: Healthusnews

%d bloggare gillar detta: