En diet med lagom mycket kolhydrater minskar bukfettet effektivt

Bukfettet är det farligaste fettet

En blygsam minskning av kolhydrater i kosten leder till en reduktion av bukfett, trots att man kanske bara går ner lite i vikt, eller rentav inte alls. Detta hävdade en undersökning som presenterades på ett forskarmöte i Boston för några år sedan. Undersökningen talade dock för döva öron då eftersom kolhydrater ansågs vara roten till allt bukfett… Denna uppfattning har dock vänt (även om det verkar gå lite långsammare i Sverige eftersom ”fettdoktorerna” har haft en större genomslagskraft här).

I undersökningen lät man 69 friska män och kvinnor äta enligt följande schema: de första åtta veckorna fick de hålla sig till en diet som låg på plus minus noll i kalorier, det vill säga man fick precis så mycket mat kroppen behöver för att hålla sin vikt.

De efterföljande åtta veckorna fick man genomgå ett program för viktminskning. Under dessa veckor fick deltagarna i studien 1000 färre kalorier än vad kroppen behöver per dag. Deltagarna serverades under båda perioderna endera en traditionell viktminskningsdiet med lite fett, eller en diet med något mindre kolhydrater än ”tallriksmodellen”, och lite mer fett än standarddieten.

Kosten med färre kolhydrater innehöll mat med relativt lågt GI-värde, och var uppdelad enligt följande modell: 43 procent av kalorierna kom från kolhydrater och 39 procent från fett. Den mer traditionella dieten bestod istället av 55 procent kolhydrater och 27 procent fett, samt 18 procent proteiner.

Under alla faser av undersökningen mättes bukfettet och den totala mängden kroppsfett med komplicerade och exakta mätinstrument. Det visade sig att under den första perioden då man fick tillräckligt mycket kalorier i sig för att ligga på en jämn vikt så minskade gruppen som fick mindre kolhydrater sitt bukfett med i genomsnitt 11 procent. Intressant att notera är att detta resultat endast gällde de vita deltagarna i studien. Vita människor (i jämförelse med människor av afroamerikanskt ursprung) har en större procentandel av det farliga bukfettet, även när man tar med den totala kroppsvikten och kroppens totala fettprocent i beräkningen, och har alltså mycket att vinna genom att dra ner på kolhydraterna något.

Under den andra delen av detta test, alltså då deltagarna fick 1000 kalorier mindre per dag än vad de behöver för att behålla vikten, så tappade såväl gruppen med den traditionella dieten med fokus på lite fett och gruppen med lite mer fett, men något mindre kolhydrater, vikt. Men, och detta är alltså pudelns kärna, gruppen som åt mindre kolhydrater fick en fyra procent större minskning av den totala andelen kroppsfett.

Bukfetma kan leda till en lång rad sjukdomarChefen för studien konkluderar att ”individer som vill gå ner i vikt kan vara behjälpta av att dra ner det totala antalet kolhydrater i kosten något eftersom det underlättar för kroppen att göra sig av med kroppsfett istället för muskler. Den relativt låga minskningen av kolhydrater gör det möjligt att välja mellan flera olika typer av mat beroende på personliga preferenser”.

Summa summarum är alltså att man inte behöver bli en extrem LCHF-figur och undvika kolhydrater helt. Även en liten procentuell minskning av kolhydrater i kosten leder till en effektiv minskning av det farliga bukfettet.

Att denna fördelning av kalorier är effektiv är egentligen inga nyheter, och är en grund i till exempel vår rekommendation för att gå ner i vikt snabbt.

Källor: University of Alabama, news.medical.net

%d bloggare gillar detta: