Astma kopplat till fetma och låg muskelmassa kopplat till diabetes

Att det är viktigt att äta rätt och röra på sig kan nog inte ha undgått någon. Och i takt med att forskare utvecklat mer sofistikerade mätinstrument har man även börjat, med allt större precision, börjat länka fler och fler sjukdomar vars uppkomst kan härledas direkt till fetma och/eller en kropp som är i dålig form.

Under veckan släpptes till exempel resultatet av två undersökningar som dels kopplar låg muskelmassa till typ 2 diabetes och fetma till astma.

Forskare i Los Angeles har undersökt data över 14000 individer och drar bland annat slutsatsen att en bra kost inte är tillräcklig för att undvika typ 2 diabetes. Det är dessutom viktigt att man bygger och upprätthåller muskelmassan och styrkan i kroppen.


I en annan undersökning från Kalifornien påvisar ytterligare en undersökning att fetma och astma hör ihop.  Risken för att drabbas av astma för feta människor är tre gånger högre än hos de med normalvikt.  Orsaken till detta är oklar, men man spekulerar i att det har att göra med att överviktiga människor ofta har inflammationer i kroppen.

Källa: Reuters

Take my breath away
Man kan drabbas av astma eller diabetes om man inte sköter om sin kropp
%d bloggare gillar detta: