Så mycket sömn behöver du – och så lång insomningstid är normalt

De flesta behöver cirka 7 timmars sömn per natt

Forskare vid university of Chicago publicerade i början på 2016 en studie som faktiskt påvisar (länge har flera forskare och läkare hävdat att det inte går att ta igen förlorad sömn) att de som sover dåligt under veckorna, men väger upp för detta genom att sova extra länge under lördag och söndag motverkar de negativa effekterna av sömnbrist. De som inte tar igen förlorad sömn har bland annat sämre förmåga att reglera blodsockernivån, vilket bland annat kan leda till ökad risk för att drabbas av diabetes, hjärtsjukdomar, fetma och högt blodtryck.

Tidigare har forskare också fastslagit att det tar längre tid än väntat ta igen akut sömnbrist, och att effekterna av sömnbristen är fördröjd, vilket man bör ha i åtanke om man ska ge sig ut i trafiken eller jobba med tunga maskiner.

Så mycket sömn behöver vi

Tidigare forskning har även visat att om du känner dig pigg under dagen har du fått tillräckligt med sömn, även om du bara sovit 6 timmar. Detta låter kanske självklart, men saken är den att de senaste åren har den ena larmrapporten efter den andra basunerat ut att för lite sömn leder till sjukdomar och för tidig död (mer om det nedan).


En engelsk studie visade också att människor mellan 20-30 sover i genomsnitt 7, 23 timmar, 40–55-åringar sover 6, 83 timmar, och människor mellan 66-83 år sover 6, 51 timmar under natten. En annan brittisk undersökning har påvisat att kvinnor behöver cirka 20 minuter mer sömn än män och att ju äldre vi blir ju mindre sömn behöver vi (det råder dock, som med mycket annan sömnforskning, en viss oenighet kring detta).

Men hur mycket ska man sova då? Något exakt svar finns inte då flera variabler spelar in (din hälsa, ditt arbete, din hemmiljö, genetik, etc.). Det optimala för hälsan enligt de flesta forskare är att sova i genomsnitt sex till åtta timmar per natt.

Intressant ny forskning som publicerades (Källa: BBC future 17/2, 2017) nyligen visar dock att våra förfäder med största sannolikhet sov mindre än vad vi först trott. Chefen för Los Angeles Center for Sleep Research, Jerry Siegel, har under en längre tid studerat urbefolkningen i Tanzania, Namibia och Bolivia. I dessa länder finns det fortfarande stammar som lever som på Jägar samlarsamhället. Individerna i dessa, i övrigt totalt olika, stammar sover i genomsnitt 6,5 timmar per natt. Det finns ingen anledning att tro att våra förfäder sov längre än så.

De flesta bevisen man hittat sedan tidigare pekar dessutom på att urtidsstammarna inte tog tupplurar under vintern, men däremot på vissa håll och kanter under sommarhalvåret (för att undkomma värmen). På våra breddgrader, där mörkret breder ut sig under vintern, finns det anledning att misstänka att våra förfäder sov något fragmenterat (det vill säga att man sov lite under eftermiddagen, och sedan i ytterligare ett block eller två under natten). I övrigt menar Siegel att det är en modern myt att tro att man förr i tiden, innan elektriciteten tämjdes, sov uppdelat i block under dygnet, såsom katter.

Siegel har också en teori om att vår sömn är en evolutionär mekanism (i motsats till att vara ett biologiskt krav) som utvecklats i syfte att maximera vår produktivitet. Detta är ett välkänt ”trick” inom såväl djurriket som växtriket. Vissa träd släpper sina löv på hösten och upphör med fotosyntesen, vilket är en form av biologisk slummer. Björnar går i ide på vintern, bland annat för att undvika att slösa energi på att jaga mat under den tid på året då det råder brist på den. Det kan vara så att människans sömn är en form av ”adaptiv inaktivitet” som underlättar det för oss att vara produktiva under den tiden på dagen som ljuset är framme, samtidigt som vi undviker att överanstränga oss (och historiskt sett var sömn på nattetid ett sätt att undvika rovdjur nattetid då vi inte kunde se dem).

Siegel hävdar också, som en parantes, att det inte finns något vetenskapligt fog för att misstänka att blått ljus från elektroniska prylar påverkar vår sömn.

Hur mycket sömn man behöver är som sagt, enligt forskare, väldigt individuellt, och de menar att man helt enkelt ska gå efter hur trött man är på dagen. Är man trött ska man sova mer. Och är man pigg har man sovit tillräckligt. Så enkelt är det.

Det är dock helt normalt för människor över 60 att känna sig trötta under dagen trots att de sovit tillräckligt. Det är också mycket vanligt att flera individer, oavsett ålder eller hälsa, känner sig riktigt trötta mellan 14-15 på dagen. I den bästa av världar skulle dessa individer tillåtas ta sig en kort, stärkande tupplur även på jobbet.

Vad det gäller hur mycket sömn man får och hur pigg/trött man känner sig har omfattande tidigare undersökningar visat att de kognitiva funktionerna kan vara försämrade om man sovit för lite under natten – även om man inte känner sig trött!

Så lång tid tar det innan vi somnar normalt sett

Vad det gäller insomningstiden är det så att det tar nästan dubbelt så lång tid för äldre människor att somna. Unga människor behöver endast 8, 7 minuter på sig att somna. Dessutom blir djupsömnen förkortad med åren. Om det så gott som varje natt tar 40 minuter eller längre tid för dig att somna bör du ta upp det med läkare.

För lite och för mycket sömn leder till en för tidig död

Vårt behov av sömn bör inte underskattas visar undersökningar gång på gång. Den vetenskapliga tidsskriften ”Sleep” publicerade för några år sedan en sömnstudie (baserad på flera undersökningar utförda på över 1 miljon människor) som fastställer att den som sover mindre än sex timmar per dygn i genomsnitt löper 12 procent större risk att dö i förtid, det vill säga innan de ens hunnit fylla 65 år.

Kronisk sömnbrist har sedan tidigare länkats till högt kolesterol, högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdomar och mental ohälsa.

Det är ännu mer ohälsosamt att sova för mycket

I samma rapport pekade man också på att det är ännu värre att sova för mycket, det vill säga över nio timmar per natt. De som regelbundet sover för mycket löper 30 procent större risk att dö innan de hunnit bli 65 år. Ofta är det så att man sover för mycket om man lider av en depression eller någon underliggande sjukdom.
För lite sömn är alltså ofta en orsak till dålig hälsa, medan för mycket sömn är en indikation på att man lider av någon form av sjukdom.

Sömnbehov

%d bloggare gillar detta: