Nytt sömnmedel Belsorma/Suvorexant ger sömnlösa hopp då medlet är ej beroendeframkallande!

Redan förra året tog nyttigt.eu kontakt med Jan Hedner, professor i sömnmedicin på Sahlgrenska. Han har följande att säga om det helt nya sömnpillret, Suvorexant (det verkar helt annorlunda jämfört med nuvarande sömntabletter som Imovane/Zopiklon eller Zolpidem/Stilnoct): ” Erfarenheterna så långt är mycket goda. Biverkningsfrekvensen i kontrollerade studier är hanterlig och det finns inga tecken till beroendeframkallande effekter (ej att förvänta med denna mekanism). Effekten omfattar förbättring av alla sömnstadier (inklusive REM och djupsömn) och i de studier vi genomfört i Göteborg på patienter på insomni har varit mycket positiva.”

SuvorexantSåledes är detta alltså en lovande läkemedelskandidat inom en ny grupp av läkemedel som används på indikationen insomni. Hedner poängterade dock att även om det förväntas att medicinen kommer att godkännas i USA kan det ta ytterligare tid innan läkemedlet är tillgängligt på den svenska marknaden.

Nu, i augusti 2014, har äntligen amerikanska myndigheter godkänt Suvorexant, som får varunamnet Belsorma för den amerikanska marknaden. Den börjar säljas i  USA senasti början av 2015.

Får vi gissa på ett svenskt namn för detta nya sömnpiller så torde det väl vara ganska låga odds på ”Belsomna”….

När kommer ”Belsomna”/Suvoxerant vara tillgängligt i svenska apotek då? Svenska myndigheter är inte direkt kända för att godkänna nya, särskilt då inte när det handlar om helt nya klasser av medicin, preparat i första hand så räkna med 2016 som tidigast. Ev. Kommer man kunna beställa (såvida medicinen inte narkotikaklassas så är det lagligt att beställa från Eu-apotek) från något annat EU-land innan den når Sverige, men det är tveksamt.

Det är också tveksamt om det kommer gå att beställa från amerikanska apotek utan problem med tullen. Ett annat problem är att nya mediciner tenderar vara dyra tills man börjar tillverka generiska alternativ (vilket tar åtskilliga år). Kontentan är att det är väldigt goda nyheter att det äntligen hänt något nytt inom sömnmediciner, men ligg inte vaken i väntan på detta nya preparat….

Det är inte förrän större populationer testat denna medicin som vi vet om den är säker – eller om den ens fungerar mer effektivt än exempelvis Propavan eller Atarax (många läkare anser att dessa mediciner inte ens borde skrivas ut då de inte är evidensbaserade) som också kategoriseras som ej beroendeframkallande sömnmediciner.

Nedan original-artikeln först publicerad i juni 2012 och uppdaterad mars 2013.

Den medicinska vetenskapen har gjort fantastiska framsteg de senaste decennierna men man har fortfarande inte lyckats hitta ett sömnmedel som fungerar tillfredsställande för de flesta, och som dessutom är ofarliga. När man släppte Bensodiazepinderivat (Zolpidem, Zopiklon och Zaleplon) trodde man att de skulle vara mycket effektivare än dess äldre kusiner bensodiazepiner (som till exempel valium), och framförallt trodde man att de skulle vara mycket mindre beroendeframkallande samt ge färre bieffekter. Under årens lopp har dock fler och fler larmrapporter börjat dimpa ner. Slutsatsen är tydlig: Z-tabletterna är allt annat än ofarliga. Och i det längre perspektivet är de inte heller värst effektiva jämfört med placebo.

Nu är dock läkemedelsföretaget Merck i slutfasen av testningen av ett nytt sömnmedel kallat Suvorexant. Fördelen med detta piller jämfört med till exempel Zolpidem är att det riktar in sig på ett mindre område i hjärnan (Bensodiazepinderivat påverkar hela det centrala nervsystemet vilket kan ställa till stora problem) vilket förhoppningsvis gör det mer effektivt och säkrare.

Suvorexant fungerar på så sätt att det blockerar kemiska budskap i hjärnan som kontrollerar vår vakenhet. Dessa ”kemiska budskap” (orexiner) utsöndras i stigande mängder under hela dagen och utan dem skulle vi inte kunna hålla oss vakna. Teorin som ligger till grund för det nya sömnmedlet är att vissa människor är alerta nattetid eftersom de har för mycket orexiner i systemet när det är dags att gå och lägga sig. Detta är en mycket intressant teori som verkar få stöd av att de första försöken med Suvorexant är mycket lovande (ytterligare läkemedel som innehåller orexinantagonister som blockerar proteinet orexin håller också på att tas fram).

De som har ingått i försöksgrupper så här långt har somnat ungefär en halvtimme snabbare än vad de vanligtvis gör, samtidigt som de sovit i genomsnitt en timme längre. Dessutom har man, lovande nog, inte upptäckt någon värre seghet på morgonen, vilket annars är ett stort problem med de flesta sömnmedel som finns på marknaden idag. En viss seghet har dock rapporterats som den vanligaste bieffekten tillsammans med att vissa individer vaknat med ont i huvudet.

Det som kommer ske nu är att Suvorexant går in en kritisk fas då utomstående forskare får undersöka dess säkerhet. Om det skulle visa sig att sömnmedlet är effektivt och ofarligt (i alla för en kortare tids användning då det kommer ta lång tid att avgöra om det är säkert att använda i längre perioder) kan det komma att släppas på marknaden inom kort. Det kan dock, såvitt vi förstår det, ta flera år innan det är godkänt för EU.

Läs också: Har du sömnproblem? Du kanske sover som ett geni!

Det var för övrigt forskare vid Stanford som, när de forskade på hundar med narkolepsi, upptäckte vilken del av hjärnan som styr vår vakenhet och sömn. Upptäckten kommer att leda till att man i framtiden kommer försöka utveckla flera sömnmedel som blockerar vakenhet i motsats till (som dagens sömnmedel gör) att framkalla sömn. Dessutom tror man att upptäckten kan komma att leda till nya former av mediciner mot såväl ångest som depression. Det verkar nämligen som orexiner spelar en roll även vad det gäller dessa problem.

Källor: Msnbc, medicinenet, Sahlgrenska, cbsnews

%d bloggare gillar detta: