Mobiltelefoner påverkar hjärnan efter bara 33 minuter – Hur farlig är strålning från mobilen?

En stor majoritet av svenskarna äger en mobiltelefon och användandet bland såväl yngre barn som äldre individer ökar årligen. De flesta har på sig sin mobiltelefon under hela dagen och flertalet mobilanvändare sover dessutom med mobilen i sängen, eller förvarar den på nattduksbordet bredvid huvudet. Enligt en undersökning från Novus så tar hälften av alla svenskar till och med sig sin smartphone in på toaletten!

Det kan med andra ord vara på sin plats att titta på hur farlig strålning från mobilen kan tänkas vara enligt den senaste forskningen.

Hur farliga är mobiltelefonernas strålning?

Det har utförts otaliga undersökningar angående hur vi eventuellt påverkas negativt av strålning från våra mobiltelefoner. Resultaten är dock som oftast inte starka nog för att leda till några säkra slutsatser. I alla fall inte vad det gäller de kortsiktiga effekterna av mobiltelefoner. En av de senaste årens mest intressanta undersökningar om mobilstrålning kommer från Finland, där man upptäckt att det elektromagnetiska fältet från mobilerna de facto påverkar hjärnans konsumtion av glukos och att detta leder till effekter på hjärnan inom endast 33 minuter.

Mobil mast

Det verkar som om mobiltelefonernas strålning påverkar nivåerna av socker som hjärnan använder som bränsle. Detta i sin tur påverkar våra mest grundläggande kognitiva funktioner, som vår förmåga att koncentrera oss, lära oss nya saker, och minnesförmågan.

Forskarna, som sponsrades av det finska teknologiska institutet, understryker dock att dessa resultat INTE ännu pekar på att det finns en koppling mellan ett frekvent användande av mobiltelefoner och långsiktiga effekter på hälsan, som gliom eller hjärntumör.

Däremot krossade undersökningen den gamla föreställningen att hjärnans funktioner endast tar skada efter flera års frekvent användande av mobiltelefoner.

Ny studie 2024

Frågan om samband mellan hög mobiltelefonanvändning och cancer har varit aktuell sedan mobilernas intåg i våra liv. Och nu slår en studie publicerad i tidskriften Environment International fast att så inte är fallet.

Det är Karolinska institutet som tillsammans med Imperial College London i Storbritannien har studerat över 250 000 mobiltelefonanvändare i nära 20 år.

Studiedeltagarna, som kom från fem länder, fick mellan 2007 och 2013 besvara frågor om sin mobilanvändning. Därefter följdes deltagarna i cancerregister, för att se vilka som insjuknade i hjärntumör.

Resultatet blev att av de tio procent av deltagarna som pratat mest i telefon var förekomsten av hjärntumör inte högre än i de grupper som pratat mindre.

De deltagare som använt mobiltelefon under mer än 15 år innan de besvarade frågorna hade inte högre risk att drabbas av hjärntumör än de som använt mobiltelefon en kortare tid.

Enligt forskarna kommer resultaten från studien att vara viktiga för framtiden när det gäller hälsoriskbedömningar, men de säger också att fler studier på ämnet behövs.

Fler undersökningar om mobiltelefoners påverkan på hälsan

I december 2013 publicerade polska forskare en studie som tydligt visar att spermiers rörlighet påverkas efter 10 års mobilanvändande.

Under hösten 2012 släppte danska forskare resultatet av en undersökning som pågått från 1990-2007 på över 300, 000 mobilanvändare. Enligt denna undersökning kunde man inte hitta några samband mellan cancer och mobilanvändande.

I maj 2013 publicerade den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten en rapport. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten verkar inte riskerna med mobiltelefoner vara påfallande hög (men även denna myndighet påpekar att det är för tidigt att säga och uppmanar till att man använder handsfree). Däremot har man upptäckt att det sker förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärnan hos de som använder GSM-telefoner. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att GSM-telefonernas påverkan är direkt skadlig, men man manar ändå till försiktighet. Myndigheten framhäver också att man i undersökningar som sträcker sig så långt tillbaka som 40-talet kan dra en koppling mellan närheten till långfrekventa magnetfält (kraftledningar) och förekomsten av leukemi hos barn.

Många myndigheter och enskilda forskare pekar på att det är för tidigt att säga hur farlig strålningen från mobilerna kan vara för vår hälsa eftersom vissa tumörtyper inte framträder förrän upp till tre decennier. De rekommenderar därför att man undviker att trycka mobiltelefonen direkt mot örat (använd headset, och högtalarfunktionen), och att man inte bär den i direkt i fickan (använd en väska), och sätter den i flygplansläge om man sover med mobilen nära, eller i, sängen.

Mobiltelefonen orsakar en allergisk reaktion hos den med nickelallergi

  • Har du symptom som inkluderar en torr och kliande fläck på sidan av ditt ansikte? I så fall är det med största sannolikhet mobiltelefonen som är orsaken till klådan. Mobilen innehåller nämligen nickel som är ett allergent ämne och långvarig exponering för nickel kan leda till allergiska reaktioner. Läkare hävdar att”patienterna kommer in med torra och kliande fläckar på deras kinder, hakor, och öron och har ingen aning om vad som orsakar den allergiska reaktionen”.
  • 3 procent av alla män och 17 procent av kvinnorna är mer eller mindre allergiska mot nickel.
  • Andra prylar som innehåller nickel och som ofta orsakar allergiska reaktioner är nycklar, mynt, och pappersklämmor.
  • Allergisymptom som förknippas med nickelallergi är ”röda flammor”, svullnad, klåda, eksem och kliande sårskorpor. Ibland uppstår även ärrbildning som ett resultat av nickel exponering. Har man en gång utvecklat nickelallergi går den inte att bota.

Källor: Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 2011; doi: 10.1038/jcbfm.2011.128). Mobilizera.se.

Annual Meeting of the American College of Allergy, Asthma and Immunology, Phoenix, November 11-16, 2010.

Womenshealthmag, april 2013.

Systems Bilogy in Reproductive Medicine, december 2013

2 svar på ”Mobiltelefoner påverkar hjärnan efter bara 33 minuter – Hur farlig är strålning från mobilen?”

Bör man ha surfplattan på flygplansläge också.

Ja.

Stängt för kommentering.

%d bloggare gillar detta: