Google förutspådde en pandemi av säsongsinfluensan 2013 – så blev facit

Ögonblicksbild av influensaläget i världen 10/1 2013

[uppdatering 18/6]

Googles sökdata blir en alltmer pålitligt källa för att tidigt upptäcka allt från utfallet i politiska val till huruvida en film kommer bli en succé eller inte.

Tidigt i år så förutspådde sökjätten (baserat på antalet sökningar på vissa givna ord och fraser) att influensasäsongen 2013 skulle bli ovanligt kraftig i USA. Med facit i hand så visade det sig dock att det inte alls blev riktigt så illa som ”Google Flu Trends” förutspådde. Det som främst gör algoritmen otillförlitlig är att folk kan börja söka på influensa och dess relaterade termer enbart för att det hört ett rykte om att den är på väg. Tidningarna plockar upp detta och börjar skriva om ”hotet”, vilket i sin tur leder till ännu fler sökningar kring influensan. Detta gör det statistiska underlaget minst sagt grumligt.

Här i Sverige blev för övrigt influensasäsongen den värsta sedan pandemi-året 2009.  Smittskyddsinstitutet rapporterat att under 18 veckor så hade man 8000 bekräftade fall (som bara var toppen på isberget).

[Publicerat 10 januari]
Årets influensa har börjat ta rejäl fart i Sverige, både vad det gäller den vanliga säsongsinfluensan och svininfluensan (även om antalet fall i den senare är mycket lägre).

I USA så har såväl smittskyddsmyndigheter som medier ännu, 10 dagar in i 2013, hållit sig relativt lugna. Men om man ska tro siffrorna från Google Flu Trends (Googles influensatrender) så kan säsongens influensa bli en av de mest omfattande sedan man började föra statistik över influensafall.

Det var sex år sedan som Google lanserade Flu Trends och förra veckan slogs det i USA rekord för sökningar som folk gör som är relaterade till influensan. Detta tyder på att man i år till och med kan få se fler fall av influensa jämfört med 2009, då det var svininfluensa-pandemi.

Orsaken till att medier och myndigheter ännu inte är upphetsade över siffrorna från Google Flu Trends är att Googles statistikverktyg är så nytt att man inte vet hur tillförlitligt det är. Det finns dock enligt flera experter anledning att ta sökverktyget på allvar. I USA har det till exempel visat sig att Google kan förutspå ett större utbrott av influensafall två veckor innan myndigheterna gör det (som baserar sina rapporter på intervjuer med olika sjukhus).


Den dominerande influensasträngen i år är dock inte H1N1, dvs. svininfluensan. I såväl Sverige som USA och många andra länder räknar myndigheter dock med den värsta influensasäsongen på kanske 10 år.

Räkna alltså med krigsrubriker i kvällstidningarna framöver. Det finns dock ingen anledning att låta sig dras med i hysterin. Vissa influensasäsonger är värre än andra. Inget mer med det. Det kommer inte bli någon ny ”Spanska flugan” (men räkna med att tidningarna kommer frossa i historiska tillbakablickar på hur många som dog den gången). Det kommer heller alltså inte bli någon ny pandemi med svininfluensan, som är en allvarligare typ av influensa.

En bidragande orsak till att säsongsinfluensan verkar svepa rejält över Sverige och andra länder 2013 är att många inte vaccinerat sig för den efter alla negativa skriverier som cirkulerade efter vaccinationen mot svininfluensan.

%d bloggare gillar detta: