Din hållning kan påverka din prestation och din hälsa

Vår hållning påverkar vår hälsa. Till exempel påverkas våra muskler av hur vi går, sitter och står. Om du aktivt tänker på din hållning och ser till att till exempel sitta med rak rygg och inte huka dig framåt när du går så kan du undvika ryggproblem i framtiden.

HållningVår hållning påverkar även vår sinnesstämning och undersökningar har visat att hållningen rentav kan ha en avgörande inverkan på vår prestation.

  • Till exempel visade Hung och Labroo (2011) att om du spänner dina muskler så får du ökad viljestyrka. I deras undersökning kunde människor lättare motstå hunger och smärta när de spände musklerna.
  • När du lägger dig ner (Lipnicki och Byrne, 2008) så ökar du din förmåga till att nå insikter och lösa problem.
  • En kraftfull hållning (Carney et al, 2010) gör också att du känner dig mer kraftfull. I denna undersökning kunde man dra slutsatsen att människor som stod eller satt i en kraftfull pose i tio minuter inte bara kände sig mer kraftfulla, men deras testosteronnivåer ökade dessutom.
  • När du kommunicerar verbalt kan du öka dina chanser att övertyga genom att använda dig av olika kroppsgester (Maricchiolo, et al, 2008). Ett budskap, i övertalningssyfte, som förstärks genom olika typer av gester har mycket större odds.
  • En annan undersökning (Cook et al, 2007) visade att barn som använder sig av kroppsgester i sin inlärning tar åt sig informationen mer effektivt.
  • Om du vill förstå hur en annan människa tänker är det väldigt effektivt att härma deras beteende. Människor som har en väl utvecklad empatisk förmåga gör det automatiskt. De härmar accenten på den de pratar med, de efterliknar hållningen och gester, etc. När du kopierar en annan människas beteende känner du vad den andre känner och detta leder till en ökad förståelse för honom eller henne. Dessutom har psykologiska undersökningar visat att denna typ av härmande även stärker attraktionen.


Så, sträck på dig. Undvik gamnacke och en allmänt defensiv hållning och känn dig friskare såväl mentalt som fysiskt. Om du känner mig dig att du har en riktigt dålig hållning som leder till olika typer av smärtor bör du boka tid hos en kiropraktor för att få lite goda råd.

Vi rekommenderar också att du läser professionella kiropraktorers råd i denna utmärkta artikel.

%d bloggare gillar detta: